Gå til sidens indhold

Danmarks Haandværk og Industri ifølge Tællingen den 26. maj 1914

Indhold:

1. Indledende Bemærkninger:
a. Fremgangsmaade ved Tællingen. Materialets Art.
b. Sammenligning med tidligere Tællinger.
c. Forklaring til Tabellerne.

2. Tællingens Hovedresultater:
a. Hele Landet under ét.
b. Landets Hoveddele (Hovedstaden, Provinsbyerne, Landdistrikterne).
c De enkelte Byer og Amter.

3. De industrielle Virksomheder efter Erhvervsgrupper og Fag:
a. De industrielle Hovedgrupper.
b. De enkelte Fag.
c. De enkelte Fags Udvikling.

4. De industrielle Virksomheder efter Størrelse:
a. I almindelighed og i de enkelte industrielle Hovedgrupper.
b. De enkelte Fag.

5. Virksomheder under Stat, Kommune eller Selskaber. Kombinerede Virksomheder:
a. Virksomheder, der drives af Staten eller Kommunerne.
b. Industrielle Virksomheder under Aktie- og Andelsselskaber.
c. Industrielle Virksomheder, der drives som Bierhverv.
d. Bierhverv til Industrivirksomhed som Hovederhverv.
e. Det samlede Antal Virksomheder, der drives i Forbindelse med andet Erhverv, indenfor de enkelte Fag.
f. De største industrielle Virksomheder.

6. Anvendelse af mekanisk Kraft:
a. Indledende Bemærkninger.
b. De mekanisk drevne Virksomheder og deres maskinstyrke.
c. Maskinkraftens Fordeling efter Kraftkildens Art.
d. Ufuldstændig udnyttet Maskinkraft.
e. Virksomheder, der anvender Vind- og Vandkraft.

7. De industrielle Virksomheders Personel:
a. Personellets Fordeling efter Stilling i Erhvervet.
b. Personellets Fordeling efter Køn.
c. De egentlig industrielle Arbejderes Fordeling efter Alder.
d. De industrielle Arbejderes Fordeling efter Beskæftigelsens Art.
e. Lærlinge;
f. De industrielle Hjemmearbejdere.

Det ved Tællingen benyttede Spørgeskema.
Tabeller.
Systematisk Erhvervsfortegnelse.
Alfabetisk Erhvervsfortegnelse.
do. oversat paa Fransk.
Oversættelse til Fransk af Tabellernes Hoveder og Forspalter.

Statistisk Tabelværk, Nr.12, Rk. 5, Litra A

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Danmarks Haandværk og Industri ifølge Tællingen

Kolofon

Danmarks Haandværk og Industri ifølge Tællingen
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1914 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Danmarks Haandværk og Industri ifølge Tællingen den 12. Juni 1906

Indhold:
 
1. Indledende Bemærkninger:
a. Den ved Tællingen benyttede Fremgangsmaade. Materialets Art;
b. Afvigelser mellem Tællingerne i 1906 og 1897;
c. Forklaring til Tabellerne.

2. Tællingens Hovedresultater:
a. Hele Landet under eet;
b. Landets Hoveddele (Hovedstaden, Provinsbyerne og Landdistrikterne)

3. De industrielle Virksomheder efter Erhvervsgrupper og Fag:
a. De industrielle Hovedgrupper;
b. De enkelte Fag;
c. Udviklingen 1897-1906.

4. De industrielle Virksomheders Størrelse (Arbejdertal):
a. Almindelige Bemærkninger;
b. Virksomheder uden Arbejdere;
c. Virksomheder med Arbejdere.

5. De industrielle Virksomheder efter Byer, Bygrupper og Amter.

6. Anvendelsen af mekanisk Bevægkraft:
a. Almindelig Oversigt;
b. Virksomheder, der benytter Damp, Gas, Petroleum eller Elektricitet som Bevægkraft;
c. Virksomheder, der benytter Vind eller Vand som Bevægkraft;
d. Sammenligning med Tællingen 1897.

7. De industrielle Virksomheder efter Indehaverens Art (Aktie- og Andelsselskaber, Stats- og Kommunale Virksomheder.)

8. Erhvervskombinationer m.v.:
a. Industrielle Virksomheder, der drives som Bierhverv;
b. Samlet Oversigt over Erhvervskombinationerne;
c. De kombinerede Virksomheder, betragtede ud fra den samlede Forretning som Enhed.

9. De industrielle Virksomheders Personel:
a. Personellets Fordeling efter Stilling i Erhvervet;
b. Personellets Fordeling efter Køn;
c. De egentlig industrielle Arbejderes Fordeling efter Alder og ægteskabelig Stilling;
d. Faglærte og ikke faglærte Arbejdere;
e. Arbejdernes Fordeling efter Fag og Arbejdsspecialitet;
f. Lærlinge.

10. Det industrielle Hjemmearbejde.

Det ved Tællingen benyttede Spørgeskema.
Tabeller.
Systematisk Erhvervsfortegnelse.
Alfabetisk Erhvervsfortegnelse.
Do. oversat paa Fransk.
Oversættelse til Fransk af Tabellernes Hoveder og Forspalter.

Statistisk Tabelværk, Nr.7, Rk. 5, Litra A

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Danmarks Haandværk og Industri ifølge Tællingen

Kolofon

Danmarks Haandværk og Industri ifølge Tællingen
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1908 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Danmarks Haandværk og Industri ifølge Tællingen den 25. Maj 1897

Indhold:

1. Indledende Bemærkninger:
a. Fremgangsmaade ved Tællingen. Materialets Art;
b. Sammenligning med tidligere Tællinger;
c. Forklaring til Tabellerne.

2. Tællingens Hovedresultater:
a. Hele Landet under ét;
b. Landets Hoveddele (Hovedstaden, Provinsbyerne, Landdistrikterne);
c De enkelte Byer og Amter.

3. De industrielle Virksomheder efter Erhvervsgrupper og Fag:
a. De industrielle Hovedgrupper;
b. De enkelte Fag;
c. De enkelte Fags Udvikling.

4. De industrielle Virksomheder efter Størrelse:
a. I almindelighed og i de enkelte industrielle Hovedgrupper;
b. De enkelte Fag.

5. Virksomheder under Stat, Kommune eller Selskaber. Kombinerede Virksomheder:
a. Virksomheder, der drives af Staten eller Kommunerne;
b. Industrielle Virksomheder under Aktie- og Andelsselskaber;
c. Industrielle Virksomheder, der drives som Bierhverv;
d. Bierhverv til Industrivirksomhed som Hovederhverv;
e. Det samlede Antal Virksomheder, der drives i Forbindelse med andet Erhverv, indenfor de enkelte Fag;
f. De største industrielle Virksomheder.

6. Anvendelse af mekanisk Kraft:
a. Indledende Bemærkninger;
b. De mekanisk drevne Virksomheder og deres maskinstyrke;
c. Maskinkraftens Fordeling efter Kraftkildens Art;
d. Ufuldstændig udnyttet Maskinkraft;
e. Virksomheder, der anvender Vind- og Vandkraft.

7. De industrielle Virksomheders Personel:
a. Personellets Fordeling efter Stilling i Erhvervet;
b. Personellets Fordeling efter Køn;
c. De egentlig industrielle Arbejderes Fordeling efter Alder;
d. De industrielle Arbejderes Fordeling efter Beskæftigelsens Art;
e. Lærlinge;
f. De industrielle Hjemmearbejdere.

Det ved Tællingen benyttede Spørgeskema.
Tabeller. Systematisk Erhvervsfortegnelse.
Alfabetisk Erhvervsfortegnelse.
do. do. oversat paa Fransk.
Oversættelse til Fransk af Tabellernes Hoveder og Forspalter.

Statistisk Tabelværk, Nr.1, Rk. 5, Litra A

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Danmarks Haandværk og Industri ifølge Tællingen

Kolofon

Danmarks Haandværk og Industri ifølge Tællingen
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1899 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig