Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Kriminaliteten 1960-1970

 

Indhold:

1. Indledning.
2. Anmeldelser.
3. Forbrydelsernes art.
4. Anmeldelsernes geografiske fordeling.
5. Opklaring af anmeldelser.
6. Afgørelser i straffesager.
7. Ungdomskriminalitet.

Tabeller:
1. Anmeldelser for straffelovsovertrædelser 1960-70 fordelt efter forbrydelsens art.
2. Årlig tilvækst i antal anmeldelser pr. 100.000 personer i alderen 15 år og derover.
3. Familieforsikringer, samtlige selskaber.
4. Anmeldte ejendomsforbrydelser 1960-70.
5. Anmeldelser for indbrudstyveri og brugstyveri af indregistrerede motorkøretøjer 1960-70.
6. Anmeldelser for straffelovsovertrædelser 1960-68 fordelt efter stedet for begåelsen. By- og landdistrikter.
7. Opklaring af anmeldte straffelovsovertrædelser 1960-70.
8. Afgørelser i straffesager pr. 100.000 personer i alderen 15 år og derover 1960-70.
9. Afgørelser i straffesager pr. 100.000 personer i alderen 15 år og derover i aldersgrupper 1960-70.
10. Afgørelser i straffesager pr. 100.000 personer 1960-70.
11. Afgørelser i straffesager pr. 100.000 personer i generationerne født 1944/45-1953/54. Mænd i alderen 15-21 år.
Figur: Anmeldelser for sædeligheds-, volds- og berigelsesforbrydelser pr. 100.000 personer i alderen 15 år og derover 1960=100

Udgivet i serien  Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr 5.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Kriminaliteten

Kolofon

Kriminaliteten
Sociale forhold
Udgivet: 31. december 1973 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig