Gå til sidens indhold

Vielser, Fødsler og Dødsfald 1885-1889

 

Vielser, Fødsler og Dødsfald i Aarene 1885-1889

Indhold:

Indledning:
Vielserne, Fødslerne, Dødsfaldene, Færøerne.

Første Afdeling:
I. Oversigt over Antallet af Vielser, Fødte og Døde i Kongeriget Danmark i Femaaret 1885-89 efter deres Fordeling i de enkelte Kjøbstæder og Landdistrikter.
II. Oversigt over Antallet af Vielser, Fødte og Døde i Kongeriget Danmark i Femaaret 1885-89 efter deres Fordeling i Overøvrighedskredsene.
III. Oversigt over Antallet af Vielser, Fødte og Døde i Kongeriget Danmark i Femaaret 1885-89 efter deres Fordeling på Aldersklasser og ægteskabelig Stilling samt på Aarets enkelte Maaneder.

Tillæg: Oversigt over Antallet af de i hvert af Aarene 1885 til 1889 Viede, Fødte og Døde, fremstillet særskilt for de enkelte Dele af Landet.

Anden Afdeling:
Oversigter over Antallet af de i Femaaret 1885 til 1889 Viede, Fødte og Døde i Færø Amt.

Indholdsfortegnelse og tabeloverskrifter på dansk og fransk.

Udgivet i  Statistisk Tabelværk, Nr. 7, Rk. 4, Litra A

 

Publikationen udkommer fra og med 1890 under titlen
Ægteskaber, Fødte og Døde.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vielser, Fødsler og Dødsfald

Kolofon

Vielser, Fødsler og Dødsfald
Borgere
Udgivet: 31. december 1893 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vielser, Fødsler og Dødsfald 1880-1884


Vielser, Fødsler og Dødsfald i Aarene 1880-1884

Indhold:

Indledning:
Vielserne, Fødslerne, Dødsfaldene, Befolkningens Tilvækst ifølge Fødsler og Dødsfald, Færøerne.

Første Afdeling:
I. Oversigt over Antallet af Vielser, Fødte og Døde i Kongeriget Danmark i Femaaret 1880-84 efter deres fordeling i de enkelte Kjøbstæder og Landdistrikter.
II. Oversigt over Antallet af Vielser, Fødte og Døde i Kongeriget Danmark i Femaaret 1880-84 efter deres Fordeling i Overøvrighedskredsene.
III. Oversigt over Antallet af Vielser, Fødte og Døde i Kongeriget Danmark i Femaaret 1880-84 efter deres Fordeling på Aldersklasser og ægteskabelig Stilling samt på Aarets enkelte Maaneder.

Tillæg: Oversigt over Antallet af de i hvert af Aarene 1880 til 1884 Viede, Fødte og Døde, fremstillet særskilt for de enkelte Dele af Landet.

Anden Afdeling:
Oversigter over Antallet af de i Femaaret 1880 til 1884 Viede, Fødte og Døde i Færø Amt.

Indholdsfortegnelse og tabeloverskrifter på dansk og fransk.

Udgivet i  Statistisk Tabelværk, Nr. 5, Rk. 4, Litra A

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vielser, Fødsler og Dødsfald

Kolofon

Vielser, Fødsler og Dødsfald
Borgere
Udgivet: 31. december 1886 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vielser, Fødsler og Dødsfald 1875-1879

 

Vielser, Fødsler og Dødsfald i Aarene 1875-1879 samt Dødsaarsagerne i Aarene 1876-1879

Indhold:

Indledning:
Vielserne, Fødslerne, Dødsfaldene, Dødsaarsagerne.

Første Afsnit:
Tabeller:
I. Oversigt over Antallet af Viede, Fødte og Døde i Kjøbstæderne og Landdistrikterne i Kongeriget Danmark i Aarene 1875-1879 incl.
II. Oversigt over Antallet af Viede, Fødte og Døde i Kongeriget Danmarks Amter i Aarene 1875-79 incl.
III. Oversigt over Antallet af de i 1875 til 1879 i Kongeriget Danmark Viede, Fødte og Døde, fremstillet efter Alder og ægteskabelig Stilling samt efter deres Fordeling på Aarets Maaneder.

Tillæg: Oversigt over Antallet af de i hvert af Aarene 1875 til 1879 Viede, Fødte og Døde, fremstillet stiftsvis.

Andet Afsnit:
Tabeller over Dødsaarsagerne i Staden Kjøbenhavn, de øvrige Kjøbstæder og de 6 saakaldte Handelspladser i Aarene 1876 til 1879 incl. Tabeller over Dødsaarsagerne for Aaret 1876,Tabeller over Dødsaarsagerne for Aaret 1877,Tabeller over Dødsaarsagerne for Aaret 1878, Tabeller over Dødsaarsagerne for Aaret 1879,Tabeller over Dødsaarsagerne for Aarene 1876-1879. Samlet Tabel for Kjøbenhavn, Kjøbstæderne og Handelspladserne for Aarene 1876-1879.

Indholdsfortegnelse på dansk og fransk.

Udgivet i Statistisk Tabelværk, Nr. 2, Rk. 4, Litra A

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vielser, Fødsler og Dødsfald

Kolofon

Vielser, Fødsler og Dødsfald
Borgere
Udgivet: 31. december 1882 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vielser, Fødsler og Dødsfald 1870-1874

 

Vielser, Födsler og Dödsfald i Aarene 1870 til 1874

Indhold:

Indledning.

Tabeller:
I. Oversigt over Antallet af Viede, Fødte og Døde i Kjøbstæderne og Landsognene i Kongeriget Danmark i Aarene 1870 til 1874.
II. Oversigt over Antallet af Viede, Fødte og Dødsfald i Kongeriget Danmarks Amter i Aarene 1870 til 1874.
III. Oversigt over Antallet af de i Aarene 1870 til 1874 i Kongeriget Danmark Viede, Fødte og Døde, fremstillet efter Alder og ægteskabelig Stilling samt efter deres Fordeling på Aarets Maaneder.

Tillæg: Oversigt over Antallet af de i hvert af Aarene 1870 til 1874 Viede, Fødte og Døde, fremstillet stiftsvis.

Indholdsfortegnelse på dansk og fransk.

Udgivet i Statistisk Tabelværk, Nr. 1, Rk. 4, Litra A

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vielser, Fødsler og Dødsfald

Kolofon

Vielser, Fødsler og Dødsfald
Borgere
Udgivet: 31. december 1879 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vielser, Fødsler og Dødsfald 1865-1869

 

Tabeller over Vielser, Födsler og Dödsfald i Kongeriget Danmark i Aarene 1865 til 1869 : med en Indledning af Cand.theol. H. F. Lund

Indhold:

Indledning (af Cand.theol. H. F. Lund)
I. Oversigt over Antallet af Viede, Fødte og Døde samt Konfirmerte i Kjøbstæderne og Landsognene i Kongeriget Danmark i Aarene 1865 til 1869.
II. Oversigt over Antallet af Viede, Fødte og Dødsfald samt Konfirmerte i Kongeriget Danmarks Amter i Aarene 1865 til 1869.
III. Oversigt over Antallet af de i 1865 til 1869 i Kongeriget Danmark Viede, Fødte og Døde, fremstillet efter Alder og ægteskabelig Stilling samt efter deres Fordeling på Aarets Maaneder:

Staden Kjøbenhavn, Kjøbstæderne i Sjællands Stift, Kjøbstæderne i Laaland-Falsters Stift, Kjøbstæderne i Fyens Stift, Kjøbstæderne i Aalborg Stift, Kjøbstæderne i Viborg Stift, Kjøbstæderne i Aarhus Stift, Kjøbstæderne i Ribe Stift, Kjøbstæderne i Østifterne (med Kjøbenhavn), Kjøbstæderne i Nørre-Jyllands Stifter, Samtlige Kjøbstæder i Kongeriget, Landsognene i Sjællands Stift, Landsognene i Laaland-Falsters Stift, Landsognene i Fyens Stift, Landsognene i Aalborg Stift, Landsognene i Viborg Stift, Landsognene i Aarhus Stift, Landsognene i Ribe Stift, Landsognene i Østifterne, Landsognene i Nørre-Jyllands Stifter, Samtlige Landsogne i Kongeriget, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Sjællands Stift (med Kjøbenhavn),  Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Laaland-Falsters Stift, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Fyens Stift, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Aalborg Stift, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Viborg Stift, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Aarhus Stift, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Ribe Stift, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Østifterne (med Kjøbenhavn),
Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Nørre-Jyllands Stifter, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Kongeriget med Kjøbenhavn.

Tillæg: Oversigt over Antallet af de i hvert af Aarene 1865 til 1869 Viede, Fødte og Døde fremstillet stiftsvis.

Særskilt indholdsfortegnelse til indledning på dansk og fransk.

Udgivet i Statistisk Tabelværk, Bd. 25, Rk. 3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vielser, Fødsler og Dødsfald

Kolofon

Vielser, Fødsler og Dødsfald
Borgere
Udgivet: 31. december 1873 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vielser, Fødsler og Dødsfald 1860-1864

 

Tabeller over Vielser, Födsler og Dödsfald i Kongeriget Danmark
i Aarene 1860 til 1864

Indhold:

Indledning.
I. Summarisk Oversigt over Vielser, Fødsler og Dødsfald samt Confirmeerte i Kjøbstæderne og Landsognene i Kongeriget Danmark i Aarene 1860 til 1864 incl.
II. Summarisk Oversigt over Vielser, Fødsler og Dødsfald samt Confirmeerte i Kongeriget Danmarks Amter i Aarene 1860 til 1864 incl.
III. Detailleret Oversigt over Vielser, Fødsler og Dødsfald i Kongeriget Danmark i Aarene 1860 til 1864 incl.:

Staden Kjöbenhavn, Kjøbstæderne i Sjællands Stift, Kjøbstæderne i Laaland-Falsters Stift, Kjøbstæderne i Fyens Stift, Kjøbstæderne i Aalborg Stift, Kjøbstæderne i Viborg Stift, Kjøbstæderne i Aarhus Stift, Kjøbstæderne i Ribe Stift, Kjøbstæderne i Østifterne (med Kjøbenhavn), Kjøbstæderne i Nørre-Jyllands Stifter, Samtlige Kjøbstæder i Kongeriget, Landsognene i Sjællands Stift, Landsognene i Laaland-Falsters Stift, Landsognene i Fyens Stift, Landsognene i Aalborg Stift, Landsognene i Viborg Stift, Landsognene i Aarhus Stift, Landsognene i Ribe Stift, Landsognene i Østifterne, Landsognene i Nørre-Jyllands Stifter, Samtlige Landsogne i Kongeriget, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Sjællands Stift (med Kjøbenhavn), Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Laaland-Falsters Stift, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Fyens Stift, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Aalborg Stift, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Viborg Stift, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Aarhus Stift, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Ribe Stift, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Østifterne (med Kjöbenhavn), Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Nørre-Jyllands Stifter, Kjøbstæder og Landsogne tilsammen i Kongeriget med Kjøbenhavn.

Tillæg:
Vielser, Födsler og Dödsfald stiftsviis i hvert af Aarene 1860 til 1864.

Udgivet i  Statistisk Tabelværk, Bd. 12, Rk. 3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Vielser, Fødsler og Dødsfald

Kolofon

Vielser, Fødsler og Dødsfald
Borgere
Udgivet: 31. december 1868 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Vielser, Fødsler og Dødsfald 1855-1859

 

Tabeller over Vielser, Födsler og Dödsfald i Kongeriget Danmark, Hertugdömmet Slesvig, Hertugdömmet Holsteen og Hertugdömmet Lauenborg for Aarene 1855-1859

Indhold:
 
Indledning, indeholdende Oversigt over Resultaterne af Tabellerne.

1. Tabeller over Vielser, Fødsler og Dødsfald i Kongeriget Danmark: for året 1855; for året 1856; for året 1857; for året 1858; for året 1859; Generaltabel for årene 1855-1859.

2. Tabeller over Vielser, Fødsler og Dødsfald i Hertugdømmet Slesvig: for året 1855; for året 1856; for året 1857; for året 1858; for året 1859; Generaltabel for årene 1855-1859.

3. Tabeller over Vielser, Fødsler og Dødsfald i Hertugdømmet Holsteen: for året 1855; for året 1856; for året 1857; for året 1858; for året 1859; Generaltabel for årene 1855-1859.

4. Tabeller over Vielser, Fødsler og Dødsfald i Hertugdømmet Lauenborg: for året 1855; for året 1856; for året 1857; for året 1858; for året 1859; Generaltabel for årene 1855-1859.

Udgivet i  Statistisk Tabelværk, Bd. 2, Rk. 3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.