Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Dødsårsagerne 1885-1889

 

Dødsaarsagerne i Staden Kjøbenhavn, Frederiksberg og Provins- Kjøbstæderne med de 5 saakaldte Handelspladser
i Aarene 1885-89 incl.

Indledningen beskriver i sammenhængende tekst og tabeller dødsårsagerne fordelt på alder og køn, herunder kighoste, difteritis, kolera, tyfus, barselfeber, syfilis, lungesvindsot, tuberkulose, drankersygdomme, engelsk syge, lungebetændelse, meningitis med flere.
 
Tabellerne angiver for hvert af årene 1885, 1886, 1887, 1888, 1889 dødsårsagerne i København, Frederiksberg, provinskøbstæderne på Øerne og i Jylland samt handelspladserne.

Udgivet i  Statistisk Tabelværk, Nr. 6, Rk. 4, Litra A

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Dødsårsagerne

Kolofon

Dødsårsagerne
Borgere
Udgivet: 31. december 1890 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Dødsårsagerne 1880-1884

 

Døds-Aarsagerne i Staden Kjøbenhavn, de øvrige Kjøbstæder og de 6 saakaldte Handelspladser i Fem-Aaret 1880-84

Indledningen beskriver i sammenhængende tekst og tabeller dødsårsagerne fordelt på alder og køn, herunder kighoste, difteritis, kolera, tyfus, barselfeber, syfilis, lungesvindsot, tuberkulose, engelsk syge, lungebetændelse, meningitis med flere.
 
Tabellerne angiver for hvert af årene 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 dødsårsagerne i København, købstæderne på Øerne og i Jylland samt handelspladserne.

Udgivet i  Statistisk Tabelværk, Nr.4, Rk. 4, Litra A

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Dødsårsagerne

Kolofon

Dødsårsagerne
Borgere
Udgivet: 31. december 1886 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig