Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Selvmord 1906-1915

 

Selvmord og Dødsfald ved ulykkelig Hændelse i Aarene 1906-1915

Udgivet i Statistiske Meddelelser, Rk. 4, Bd. 52, Hft. 1

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Selvmord

Kolofon

Selvmord
Borgere
Udgivet: 31. december 1917 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Selvmord 1896-1905

 

Selvmord og Dødsfald ved ulykkelig Hændelse
i Aarene 1896 (1897) - 1905

Hæftet indeholder tabeller over selvmord i hvert af årene 1896-1905 fordelt efter hjemsted, måneder, aflivelsesmåde, alder, ægteskabelig stilling, erhverv, drikfældighed og motiver herunder bl.a. sygdom, åndsvaghed, tungsind, kønslige udsvævelser, vrede, religionsskrupler, ulykkelig kærlighed, økonomiske bekymringer, frygt for straf og sorg i anledning af andres død eller handlinger. Desuden findes oplysninger om selvmordshyppigheden i Danmark og i andre europæiske lande.
 
Hæftet indeholder også tabeller over dødsfald ved ulykkelig hændelse 1897-1905 fordelt efter hændelsessted, køn, alder, ægteskabelig stilling, måneder, under arbejde, drikfældighed og årsag. Tabellerne fordelt på årsag er opdelt i "kvæstelse i maskine", "kørsel og ridning", "stød, slag, knusning, klemning", "drukning", "andre årsager" og "usikre dødsfald". Disse kategorier er yderligere opdelt, så man fx kan se antallet af drukneulykker ved badeulykker, skibsforlis, fald gennem isen eller under "andre årsager" kan se ulykkestilfælde ved lynnedslag og ihjelfrysning. Til sidst findes en tabel over ulykkeshyppigheden i Danmark og i andre europæiske lande.

Udgivet i  Statistiske Meddelelser. Rk. 4, Bd. 23, Hft. 6

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Selvmord

Kolofon

Selvmord
Borgere
Udgivet: 31. december 1907 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Selvmord 1886-1895

 

Selvmordene i Danmark i Tiaaret 1886-1895

Hæftet indeholder tabeller over selvmord i hvert af årene 1886-1895 fordelt efter overøvrighedskredse, måneder, aflivelsesmåde, alder, ægteskabelig stilling, erhverv, drikfældighed og motiver herunder bl.a. sygdom, åndsvaghed, tungsind, kønslige udsvævelser, vrede, religionsskrupler, ulykkelig kærlighed, økonomiske bekymringer, frygt for straf og sorg i anledning af andres død eller handlinger.

Desuden findes der en oversigt over selvmord 1836-1895 og en oversigt over tilrejsende udlændinge fordelt på lande, der har begået selvmord i Danmark 1888-1895.

Udgivet i Statistiske Meddelelser. Rk. 3, Bd. 18, Hft. 2

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Selvmord

Kolofon

Selvmord
Borgere
Udgivet: 31. december 1897 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Selvmord 1876-1885

 

Selvmordene i Kongeriget Danmark i Tiaaret 1876-1885

Indeholder tabeller over selvmord i hvert af årene 1876-1885 fordelt på overøvrighedskredse, måneder, alder, ægteskabelig stilling og borgerlig stilling, fx officerer, kunstnere, kapitalister, pensionister, søfolk, håndværkere, husmænd, tyende og straffefanger.
 
Der er også oversigt over selvmord fordelt på aflivelsesmåde opdelt i hængning, drukning, skydning, skarpt redskab, nedstyrtning, overkørsel af jernbanetog, gift og kvælning ved kuldamp. Desuden er der en tabel over antal af selvmord ved hvilke drikfældighed er oplyst.
 
Til sidst er der et tekstafsnit med kommentarer til statistikken og udvalgte oversigtstabeller bl.a. en tabel over selvmord fra 1836 til 1885.

Udgivet i  Statistiske Meddelelser. Rk. 3, Bd. 10, [Hft. 2], S. 67-196

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Selvmord

Kolofon

Selvmord
Borgere
Udgivet: 31. december 1890 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Selvmord 1861-1875

 

Selvmord 1861-1875

Hæftet indeholder tabeller over selvmord i hvert af årene 1861-1875 fordelt på område, måneder, alder, ægteskabelig stilling og borgerlig stilling, fx underofficerer, kunstnere, kapitalister, pensionister, søfolk, håndværkere, husmænd, tyende og straffefanger.

Der er også en oversigt over selvmord fordelt på aflivelsesmåde opdelt i hængning, drukning, skydning, skarpt redskab, nedstyrtning, overkørsel af jernbanetog, gift og kvælning ved kuldamp.

Til sidst er der et tekstafsnit med kommentarer til statistikken plus udvalgte oversigtstabeller bl.a. over selvmord fra 1836 til 1875 og over selvmordere angivne som drikfældige.

Udgivet i  Statistiske Meddelelser. [Rk. 2] Bd. 13, [Hft. 1], S. 1-60

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.