Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Levevilkår i Danmark 1997


I 1997 blev publikationen Levevilkår i Danmark udgivet for sjette gang af Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet i fællesskab.

Formålet med publikationen er som hidtil at belyse udviklingen og forskellene i levevilkårene i den danske befolkning ved hjælp af statistiske oplysninger.

Indhold:

Kapitel 1: Indledning.

Kapitel 2: Sammenfatning.

Kapitel 3: Befolkning.

Kapitel 4: Familie.

Kapitel 5: Sundhed.
 
Kapitel 6: Uddannelse.

Kapitel 7: Arbejde.

Kapitel 8: Økonomi.

Kapitel 9: Bolig.

Kapitel 10: Fritid.

Kapitel 11: Politisk og organisatorisk aktivitet.

Kapitel 12: Personlig sikkerhed.

Kapitel 13: Børn og unge.

Kapitel 14: Ældre.

Kapitel 15: Statistik i undervisningen.


Se også den nyere udgivelse Levevilkår fra Danmarks Statistik udgivet i 2012.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Levevilkår i Danmark

Kolofon

Levevilkår i Danmark
Sociale forhold
ISBN: 87-501-0999-5
Udgivet: 31. december 1997 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Levevilkår i Danmark 1992

 

Indhold:

Kapitel 1. Indledning.

Kapitel 2. Sammenfatning.

Kapitel 3. Befolkning.

Kapitel 4. Familie.

Kapitel 5. Sundhed.

Kapitel 6. Uddannelse.

Kapitel 7. Arbejde.

Kapitel 8. Økonomiske forhold.

Kapitel 9. Bolig.

Kapitel 10. Fritid.

Kapitel 11. Miljø.

Kapitel 12. Politisk og organisatorisk aktivitet.

Kapitel 13. Personlig sikkerhed.

Kapitel 14. Børn og unge.

Kapitel 15. Ældre.

Kapitel 16. Udenlandske statsborgere.

Kapitel 17. Statistik i undervisningen.

Stikordsregister.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Levevilkår i Danmark

Kolofon

Levevilkår i Danmark
Sociale forhold
ISBN: 87-501-0848-4
Udgivet: 30. september 1992 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Levevilkår i Danmark 1988

 

Indhold:

Kapitel 1. Indledning.
 
Kapitel 2. De samlede levevilkår.

Kapitel 3. Befolkning.

Kapitel 4. Familie.

Kapitel 5. Sundhed.

Kapitel 6. Uddannelse.

Kapitel 7. Arbejde.
 
Kapitel 8. Økonomiske forhold.

Kapitel 9. Bolig.

Kapitel 10. Fritid.

Kapitel 11. Kommunikation.
 
Kapitel 12. Politisk aktivitet.

Kapitel 13. Personlig sikkerhed.

Kapitel 14. Miljø.

Kapitel 15. Børn og unge.

Kapitel 16. Indvandrere.

Kapitel 17. Statistik i undervisningen.

Stikordsregister.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Levevilkår i Danmark

Kolofon

Levevilkår i Danmark
Sociale forhold
ISBN: 87-501-0735-6
Udgivet: 30. november 1988 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Levevilkår i Danmark 1984

 

Indhold:

Kapitel 1. Indledning.

Kapitel 2. Befolkning: Demografiske kendetegn; Sociale kendetegn.

Kapitel 3. Familie: Familietype; Social kontakt; Vielser og skilsmisser; Fødsler; Arbejdsdeling.

Kapitel 4. Sundhed: Dødelighed; Helbredsgener; Sygdom; Kræft; Lægemidler; Tandsundhed.

Kapitel 5. Uddannelse: Skoleuddannelse; Ungdomsuddannelse; Erhvervsuddannelse; Efteruddannelse.

Kapitel 6. Arbejde: Beskæftigelse; Arbejdstid; Ledighed; Arbejdsløn; Sygefravær; Invaliditet; Arbejdsulykker; Arbejdsmiljø; Indflydelse.

Kapitel 7. Økonomiske forhold: Indkomst; Overførsler; Formue; Forbrug.

Kapitel 8. Bolig: Beboelsestæthed; Installationer; Boligens art; Boligens omgivelser.

Kapitel 9. Fritid: Tidsanvendelse; Fritidsaktiviteter; Ferie.

Kapitel 10. Politisk aktivitet: Valg; Politiske partier; Græsrodsaktivitet; Politisk beredskab; Faglige organisationer.

Kapitel 11. Personlig sikkerhed: Ulykker; Kriminalitet; Frygt for kriminalitet.

Kapitel 12. Miljø og forurening: Støjforurening; Vandforurening; Luftforurening; Tungmetaller.

Kapitel 13. Særlige gruppers levevilkår: Børn; Ældre; Handicappede; Kvinder.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Levevilkår i Danmark

Kolofon

Levevilkår i Danmark
Sociale forhold
ISBN: 87-503-5118-4
Udgivet: 31. januar 1985 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Levevilkår i Danmark 1980

 

Indhold:

Kapitel 1. Indledning og oversigt.

Kapitel 2. Befolkning: Demografiske kendetegn; Sociale kendetegn.

Kapitel 3. Familie: Familietype; Familiedannelse og opløsning; Fødsler; Arbejdsdeling i familien; Sociale relationer.

Kapitel 4. Sundhed: Dødelighed; Sygdom.

Kapitel 5. Uddannelse: Skoleuddannelse; Erhvervsuddannelse; Ungdomsuddannelser; De videregående uddannelser; Voksenuddannelse.

Kapitel 6. Arbejde: Beskæftigelse; De unges beskæftigelse; Arbejdsløshed; Arbejdsophør / sygefravær; Arbejdstid / transporttid; Arbejdsløn; Arbejdsmiljø; Indflydelsesforhold.

Kapitel 7. Indkomst, formue og forbrug: Indkomst; Overførsler; Formue; Forbrug.

Kapitel 8. Bolig: Beboelsestæthed; Boligstandard; Boligens art; Ejerforhold til boligen; Boligens omgivelser; Flytninger.

Kapitel 9. Fritid: Tidsanvendelse; Fritidsaktiviteter; Særlige fritidsundersøgelser; Ferie.

Kapitel 10. Politisk aktivitet: Valgdeltagelse; Politiske kandidater; Foreningsdeltagelse; Politisk beredskab.

Kapitel 11. Personlig sikkerhed: Ulykker; Kriminalitet.

Kapitel 12. Særlige gruppers levevilkår: Invalidepensionister; Ældre over 62 år.

Kapitel 13. Udvalgte ressourcetal.

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Levevilkår i Danmark

Kolofon

Levevilkår i Danmark
Sociale forhold
ISBN: 87-503-3002-0
Udgivet: 30. september 1980 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Levevilkår i Danmark 1976

 

Indhold:

Kapitel 1. Indledning.

Kapitel 2. Befolkning: Befolkningens størrelse og sammensætning efter køn og alder; Befolkningens sammensætning efter sociale kendetegn.

Kapitel 3. Familie: Familiestørrelse og familiesammensætning; Ægteskab, samlivsform, vielser og skilsmisser; Fødsler og aborter; Arbejdsdeling i familien.

Kapitel 4. Sundhed: Levetid og dødelighed; Sygdom.

Kapitel 5. Uddannelse: Udviklingen i befolkningens skoleuddannelsesniveau; Udviklingen i befolkningens erhvervsuddannelsesniveau; Børn og unges uddannelse; De videregående uddannelser; Voksenuddannelse.

Kapitel 6. Arbejde: Beskæftigelse; Arbejdsløshed; Invalidepensionister m.v.; Arbejdstid; Løn; Arbejdsmiljø.

Kapitel 7. Indkomst, formue og forbrug: Indkomst; Formue; Forbrug.

Kapitel 8. Bolig: Beboelsestæthed, installationer og husets art; Ejer- og lejeforhold.

Kapitel 9. Fritid: Tidsanvendelse; Fritidsaktiviteter; Feriens længde og anvendelse.

Kapitel 10. Politiske forhold: Folketings- og kommunevalg; Politisk aktivitet.

Kapitel 11. Særlige gruppers levevilkår: Børn; Fysisk handicappede; Psykisk handicappede; Ældre på alderdoms- og plejehjem.

Kapitel 12. Udvalgte ressourcetal: Nationalregnskabstal; Den sociale sektor; Sundhedssektoren; Uddannelsessektoren; Udgifter.

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Levevilkår i Danmark

Kolofon

Levevilkår i Danmark
Sociale forhold
ISBN: 87-503-2060-2
Udgivet: 31. oktober 1976 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig