Gå til sidens indhold

Beregningen af erhvervsfordelte investeringer i nationalregnskabet 1966-1981

Indhold:

Kapitel 1.Definitioner og afgrænsninger:
 
1.1 Definitioner af bruttoinvesteringerne.
1.2 Ejer- eller brugerbranche.
1.3 Erhvervs- og vareklassifikationer.

Kapitel 2. Generel metodebeskrivelse.

Kapitel 3. Beregning af branchernes investeringer:

3.1 Landbrug m.v.
3.2 Råstofudvinding.
3.3 Fremstillingsvirksomhed.
3.4 El-, gas-, varme- og vandforsyning.
3.5 Bygge- og anlægsvirksomhed.
3.6 Markedsmæssige tjenester.
3.7 den offentlige sekto.
3.8 Den afstemningstekniske branche.

Kapitel 4. Den detaljerede afstemning:
 
4.1 Indledning.
4.2 Anlægsinvesteringerne.
4.3 Byggeinvesteringerne.
4.4 Maskinivesteringerne.
4.5 Stambesætninger.
4.6 Specielle varer.
 
Kapitel 5. Omregning til 1980-priser.

Kapitel 6. Investeringsmatricer (erhverv x erhverv).

Kapitel 7. Det fremtidige arbejde.

Bilag 1A IM-branchegrupperingen med danske og engelske branchenavne
 
Bilag 1B Sammenhængen mellem nationalregnskabets 117 brancher og investeringsmatricernes branchegruppering
 
Bilag 1C Sammenhængen mellem IM-grupperingen og nationalregnskabets 27-gruppering
 
Bilag 1D. Sammenhængen mellem ny og gammel branchegruppering i investeringsmatricerne

Bilag 1E sammenhængen mellem investeringsmatricernes fremstillingsbrancher og industristatistikkens industrigrupper

Bilag 2 Varer, der i 1981 indgik i investeringsmatricerne samt deres værdi i køberpriser ekskl. moms

Bilag 3 Erhvervsfordelte investeringer 1966-1981 Bilag 4 Erhverv x erhverv investeringsmatrix 1981

 

Nationalregnskabsnotat
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr.14

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Beregningen af erhvervsfordelte investeringer i nationalregnskabet

Kolofon

Beregningen af erhvervsfordelte investeringer i nationalregnskabet
Økonomi
Udgivet: 31. december 1986 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig