Gå til sidens indhold

Beregningen af det private konsum i nationalregnskabet

Indhold:

Kapitel 1. Afgrænsning og klassifikation af husholdningernes konsum:
1.A. Afgrænsning og definitioner.
1.B. Klassifikationer.

Kapitel 2. Konsumskønnenes placering i nationalregnskabssystemet:
2.A. Nationalregnskabssystemet i hovedtræk.
2.B. Det private konsum i relation til afstemningssystemet.

Kapitel 3. Beregning af makroniveauet for husholdningernes konsum ud fra forbrugsundersøgelserne:
3.A. Metoder til opregning af forbrugsundersøgelsestallene til makroniveau.
3.B. Metodeproblemer ved anvendelse af forbrugsundersøgelsestal til nationalregnskabsformål.
3.C. Sammenligning af opregnede forbrugsundersøgelsestal og endelige nationalregnskabstal.

Kapitel 4. Beregning af skøn for år-til-år stigningsprocenter for husholdningernes konsum:
4.A. Stigningsskøn på basis af detailomsætningsindeks og momsstatistik.
4.B. Stigningsskøn på basis af forbrugsundersøgelserne.
4.C. Andre kilder og metoder til beregning af forbrugsudviklingen.
4.D. De skønnede år-til-år stigningsprocenter sammenholdt med de endelige nationalregnskabstal.
 
Bilag 1. Konsumgruppernes varesammensætning i 1976.
Bilag 2. Etableringen af fordelingsmatricen mellem konsumgrupper og brancher.
Bilag 3. RAS-proceduren.

Litteratur


Nationalregnskabsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Beregningen af det private konsum i nationalregnskabet

Kolofon

Beregningen af det private konsum i nationalregnskabet
Økonomi
Udgivet: 31. december 1981 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig