Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Dokumentation af nationalregnskabets energibalancer

Indhold:

Kapitel 1. Hovedtræk i energimatricernes omfang og indhold:
 
1.1 Energimatricernes omfang samt placeringen i nationalregnskabet.
1.2 Datagrundlag.
1.3 Generel systembeskrivelse.
1.4 Sammenhæng med Danmarks Statistiks øvrige energistatistik.

Kapitel 2. Beregning af nettotilgang:
 
2.1. Dansk produktion.
2.2 Import.
2.3 Eksport.
2.4 Svind og ledningstab.
2.5 Lagerændringer.

Kapitel 3. Beregning af energimatricernes anvendelsesside:
 
3.1 Landbrug, gartneri m.v.
3.2 Råstofudvinding.
3.3 Mejerier.
3.4 Fremstillingsvirksomhed.
3.5 El-, gas-, varme- og vandforsyning.
3.6 Bygge- og anlægsvirksomhed.
3.7 Transportvirksomhed.
3.8 Offentlige tjenester.
3.9 Beregning af energiforbruget til autodrift.
3.10 Endelig afstemning af varebalancerne, herunder beregning af privat konsum.

Kapitel 4. beregning af avancer og afgifter:
 
4.1 Engros- og detailavancer.
4.2 Energiafgifter.
 
Bilag:
1 Sammenhængen mellem CCCR-nr. og energiarter.
2 Omregningsfaktorer til brændværdier.
3 Niveauer for beregning af gennemsnitspriser til erhverv undefor fremstilingsvirksomhed.
4 nationalregnskabets erhvervsgruppering.
5 Beregning af bruttoenergiforbrug.


Nationalregnskabsnotat
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 10

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.Dokumentation af nationalregnskabets energibalancer

Kolofon

Dokumentation af nationalregnskabets energibalancer
Økonomi
Udgivet: 31. december 1983 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig