Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Sæsonkorrigering af danske tidsserier 1975

Indhold:

Afsnit I:
Kapitel 1. Indledende bemærkninger
Kapitel 2. Historiske rids af sæsonberegning i tidsserieanalysen
Kapitel 3. Sæsonkorrigering ved Census-metoden
Kapitel 4. Alternative metode
Kapitel 5. Ideelle krav til sæsonberegningen
Appendiks A.
Appendiks B.

Afsnit II:
Kapitel 1. Beskrivelse af publicerede resultater
Kapitel 2 Forhåndskorrigering af enkelte observationer
Kapitel 3. Bemærkninger om sæsonberegning i reguleringspristallet
Kapitel 4. Samlet vurdering og oversigt; Fortegnelse over sæsonkorrigerede serier

Tabelbilag 
Figurbilag 
Anvendt litteratur

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser / Nr. 32

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Sæsonkorrigering af danske tidsserier

Kolofon

Sæsonkorrigering af danske tidsserier
Erhvervsliv
Udgivet: 31. august 1975 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Sæsonkorrigering af danske tidsserier 1971

Indhold:

Afsnit I:
Kap. 1. Indledende bemærkninger
Kap. 2. Historiske rids af sæsonberegningerne i tidsserieanalysen
Kap. 3. Sæsonkorrigering ved EDB-teknik. Census-metoden
Kap. 4. Alternative metoder; Kap. 5. Ideale krav til sæsonberegningen
Appendix A og B. Glidende gennemsnit i Census-programmet

Afsnit II:
Kap. 1. Beskrivelse af publicerede resultater
Kap. 2. Forhåndskorrigering af enkelte observationer
Kap. 3. Bemærkninger om sæsonberegningen i reguleringspristallet
Kap. 4. Samlet vurdering og oversigt

Fortegnelse over sæsonkorrigerede serier
Tabelbilag
Figurbilag
Anvendt litteratur

Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 2

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Sæsonkorrigering af danske tidsserier

Kolofon

Sæsonkorrigering af danske tidsserier
Erhvervsliv
Udgivet: 31. december 1971 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig