Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Regionale fertilitetsforskelle 1981-1985

Denne undersøgelse er en ajourføring af tilsvarende undersøgelse fra 1977.

Indhold:
1.0 Indledning

2.0 Problemstilling

3.0 Anvendte fertilitetsmål:
3.1 Fertilitetsudviklingen i amtskommunerne

4.0 De oprindelige grupperingskriterier:
4.1 Geografisk nærhed
4.2 Bymæssighed
4.3 Pct.vis andel af befolkningen beskæftiget ved landbrug og fiskeri
4.4 Befolkningstilvækst 1970-75

5.0 Områdeinddelingen

6.0 Ændringer i grupperingskriterierne:
6.1 Civilstandsfordelingen
6.2 Erhvervsstrukturen

7.0 Hvordan skal kriterierne anvendes

8.0 Gennemgang af de 91 områder:
8.1 Store kommuner
8.2 Små kommuner

Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 22

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Regionale fertilitetsforskelle

Kolofon

Regionale fertilitetsforskelle
Borgere
Udgivet: 31. december 1988 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Regionale fertilitetsforskelle 1971-1976

Indhold:

Tabelfortegnelse
Diagramfortegnelse
Bilagsfortegnelse
Contents
List of tables
List of diagrams
List of appendices

I. Undersøgelsens baggrund og metode:
A. Formål og omfang
B. Grundmateriale og definitioner af de mest anvendte begreber
C. Metode

II. Fertiliteten i hele landet og amtskommunerne:
A. Hele Landet
B. Amtskommunerne

III. Fertiliteten i 91 mindre regioner:
A. Indledning
B. Fertilitetsniveauet i perioden 1971-76 som helhed
C. Fertilitetsstrukturen i perioden 1971-76 som helhed
D. Fertilitetsudviklingen i perioden fra 1971-73 til 1974-76

IV. Resumé. V. Summary. VI. Litteratur. VII. Bilag

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser/ Nr. 35

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.
Regionale fertilitetsforskelle

Kolofon

Regionale fertilitetsforskelle
Borgere
Udgivet: 31. december 1977 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig