Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Input-output tabeller for Danmark 1966

Medens de tidligere danske input- output tabeller for ârene 1930 -39, 1946, 1947, 1949 og 1953 er blevet offentliggjort som bilagstabeller i natíonalregnskabs-publikationer, fremkommer denne input- output tabel
for året 1966 i en selvstændíge publikation i to bind.

Bind 1 - 216 s. - 1970
Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser / Nr. 30

Bind 2 - 607 s. - 1973
Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser / Nr. 31

 

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Input-output tabeller for Danmark

Kolofon

Input-output tabeller for Danmark
Økonomi
Udgivet: 31. december 1970 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig