Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande 5. hæfte, 1953-64

Møbler

Indhold:
Eksport af møbler siden 1953
Import i U.S.A
Import i Vesttyskland
Import i Sverige
Import i United Kingdom
Import i Frankrig
Import i Schweiz
Eksport fra andre lande

Den konkurrencemæssige stilling for dansk møbeleksport til markeder i Vesteuropa og Nordamerika siden 1959.

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser / Nr. 17Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande

Kolofon

Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande
Økonomi
Udgivet: 31. juli 1965 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande 4. hæfte, 1953-63

Elektriske maskiner og instrumenter 

Supplement:
Den konkurrencemæssige stilling for dansk maskineksport i 1961-63

Indhold:
Indledning.
Bilagstabeller til indledningen.
Omregningskurser.

Udviklingen for forskellige varegrupper:
A. Generatorer, motorer, omformere etc.
B. Primærelementer og ¿batterier
C. Håndværktøj og husholdningsapparater med el-motor
D. Radio- og fjernsynsudstyr m.v.
E. Afbrydere og modstande m.v.
F. Isolerede ledninger, kabler etc.
G. Instrumenter til navigation, tegning m.v.
H. Apparater til medicinsk brug m.v.
I. Manometre, termostater m.v.

Supplement:
En samlet analyse af den konkurrencemæssige stilling for den danske eksport af maskiner og instrumenter til markeder i Vesteuropa og Nordamerika i årene 1961-63.

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser / Nr. 16

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande

Kolofon

Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande
Økonomi
Udgivet: 30. juni 1965 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande 3. hæfte, 1953-63

Ikke-elektriske maskiner

Indhold:
Indledning.
Bilagstabeller til indledningen.
Omregningskurser.

Udviklingen for forskellige varegrupper
A. Forbrændingsmotorer med stempel (undt. fly-motorer)
B. Væskepumper o.l.
C. Luftpumper og kompressorer
D. Ventilatorer og luftkonditioneringsmaskiner
E. Køleskabe og ¿maskiner
F. Maskiner til termisk materialebehandling
G. Centrifuger og filtre
H. Aftapnings-, skylle- og pakkemaskiner
I. Kraner, spil, elevatorer m.v.
J. Landbrugsmaskiner til jordens bearbejdning
K. Landbrugsmaskiner til høstens behandling
L. Malke- og mejerimaskiner
M. Andre landbrugsmaskiner
N. Maskiner til næringsmiddelindustri
O. Vaske- og farverimaskiner
P. Skotøjsmaskiner m.v.
Q. Værktøjsmaskiner til metalbearbejdning
R. Regne- og bogholderimaskiner
S. Duplikatorer m.v.
T. Cementmaskiner og industriovne
U. Salgsautomater
V. Haner, ventiler m.v.
X. Aksler, tandhjul, gear m.v.

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser / Nr. 13

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande

Kolofon

Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande
Økonomi
Udgivet: 31. december 1964 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande 2. hæfte, 1953-62

Konserves

Indhold:
1. Produktion og eksport af konserves

2. Kødkonserves
A. Danmarks eksport fordelt på enkeltvarer og lande
B. U.K. import af kødkonserves
C. U.S.A.s import af kødkonserves
D. Danmarks eksport til andre lande end U.K. og U.S.A.
E. Eksporten af kødkonserves fra forskellige europæiske lande.

3. Mælkekonserves
A. Danmarks eksport fordelt på enkeltvarer og lande
B. Importen af mælkekonserves i forskellige lande
C. Danmarks samlede eksport af mælkekonserves sammenlignet med andre landes eksport.

4a. Fiskekonserves
4b. Fiskefilet

5. Frugt- og grøntsagskonserves

6. Sammenfatning

Bilagstabeller.

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser / Nr. 9

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande

Kolofon

Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande
Økonomi
Udgivet: 31. december 1963 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande 1. hæfte, 1953-62

Indledende oversigt

Indhold:

Hovedtræk af udviklingen 1953-60:

Tabel 1. Den procentvise årlige stigning i bruttonationalproduktet i faste
                priser
Tabel 2. Forholdet mellem eksport af varer og tjenester og bruttonational-
                produkt i markedspriser i forskellige lande (årets priser)
Tabel 3. Den procentvise årlige stigning i industrieksporten i perioderne 
               1953-60, 1953-58 og 1958-60
Tabel 4. Den procentvise årlige stigning i værdien af import, produktion,
                eksport og hjemmemarkedsanvendelse af industrivarer
Tabel 5. Indeks for eksport af industrivarer fordelt på hovedgrupper
Tabel 6. Indeks for enhedsværdierne i eksporten
Tabel 7. Procentvis fordeling af industrieksporten på geografiske områder.
               1953, 1958 og 1960.Udviklingen siden 1960
Tabel 8. Indeks for industrieksporten fra forskellige lande,1960=100
Tabel 9. Forskellige landes industrieksport relativt fordelt på områder,
               1960-62
Afsluttende bemærkninger

Tekstbilag:

Bilagstabel I. Indeks for bruttonationalproduktet i faste priser
Bilagstabel II. Fordeling af tilgang og anvendelse af industrivarer i årene
                        1953-60 (kostpriser)
Bilagstabel III. Danmarks vareeksport 1953-60 (specialhandel)
Bilagstabel IV. Vareeksporten fra forskellige OECD-lande i årene 1953-60
                         (specialhandel)
Bilagstabel V. Eksport af industrivarer fra Danmark til forskellige lande Bilagstabel VI. Forskellige landes industrieksport fordelt på områder,
                          1960-1962.

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser / Nr. 8

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande

Kolofon

Industrieksporten fra Danmark og nogle andre lande
Økonomi
Udgivet: 30. september 1963 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig