Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Nationalregnskabsstatistik 2005


Publikationen giver et helhedsbillede af den danske samfundsøkonomi.

Nationalregnskabsstatistik 2005 giver detaljerede oplysninger om den økonomiske struktur og beskriver også den økonomiske udvikling i Danmark fra 1990 til 2005.

Publikationen indeholder lange tidsserier og detaljerede opdelinger fordelt på forbrugs- og investeringskategorier samt erhverv.

Dette års udgave er udvidet med oplysninger om de finansielle konti. Oplysningerne viser bl.a., hvordan økonomiens sektorer placerer eller finansierer den finansielle nettoopsparing. Ligeledes er der i dette års udgave tilføjet oplysninger om forbrug af fast realkapital.

Publikationen præsenterer endelige tal for årene frem til 2003 og foreløbige tal for årene 2004 og 2005.

Nationalregnskabsstatistik 2005 gennemgår principperne for nationalregnskabet. Publikationen indeholder ordforklaringer og er velegnet til undervisning i samfundsfag.


Fra og med 2006 er publikationen udkommet med titlen Nationalregnskab