Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Folketælling 1981

Med Folke- og boligtællingen 1981 publiceredes resultaterne for sidste gang i bogform. Nyere data kan findes i Statistikbanken


Folke- og boligtællingen 1. januar 1981

Folke- og boligtællingen 1981 er udkommet i 18 bind og indeholder opgørelser over befolkningens størrelse, erhverv og boliger for hele amter og for de enkelte kommuner, sogne og byer, samt enkelte tabeller for hele landet.

Alder, køn, branche, socioøkonomisk gruppe, faggruppe, uddannelse, erhvervsfrekvens og ledighed er bl.a. belyst. Man kan også finde antallet af familier, familiens størrelse, antal børn, og beskæftigelse. Derudover er antallet af boliger efter boligens art, størrelse og udstyr opgjort, samt antal personer fordelt efter boligens art. 

I bind L1 "Landstabelværk" redegøres der for folke- og boligtællingens opbygning og begrebsmæssige indhold og for begrænsninger med hensyn til sammenligneligheden i forhold til tidligere tællinger. Desuden en beskrivelse af tællingen i engelsk oversættelse.

Tællingen omfatter ikke befolkningen i Grønland og på Færøerne.

Folke- og boligtællingen 1981 er den anden registertælling, der er blevet foretaget i Danmark.

Bind:
L1  - Landstabelværk
L2  - Pendling
L3  - Danmarks administrative inddeling

A1  - København, Frederiksberg, Hovedstadsregionen
A2  - Københavns amtskommune
A3  - Frederiksborg amtskommune
A4  - Roskilde amtskommune
A5  - Vestsjællands amtskommune
A6  - Storstrøms amtskommune
A7  - Bornholms amtskommune
A8  - Fyns amtskommune
A9  - Sønderjyllands amtskommune
A10 - Ribe amtskommune
A11 - Vejle amtskommune
A12 - Ringkøbing amtskommune
A13 - Århus amtskommune
A14 - Viborg amtskommune
A15 - Nordjyllands amtskommune

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.