Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Regionale dødelighedsforskelle i Danmark 1971-79

Innehåll:

Diagramförteckning
Tabellförteckning
Förteckning över tabellbilaga

1. Sammanfatning
 
2. Inledning:
2.1 Bakgrund och syfte 
2.2 Tidigare utarbetade dödlighetsstudier vid Danmarks Statistik.

3. Undersökningens grundmaterial:
3.1 Dödsfallsstatistikregistren 
3.2 Dödsorsaksgrupperingen  3.3 Dödsorsaksstatistikens pålitlighed.

4. Beräkningsmetoder och begränsningar i tolkningsmöjligheterna av resultatet:
4.1 Beräkningsmetoder 
4.2 Begränsningar i tolkningsmöjligheterna av resultatet.
 
5. Dödligheten i amtskommunerna:
5.1 Inledning 
5.2 Totala dödligheten - översikt 
5.3 Totala dögligheten samt dödligheten efter dödsorsaker i fem åldersintervaller 
5.4 Dödligheten i Københavns och Frederiksberg kommuner.
 
6. Dödligheten i kommungrupper efter urbaniseringsgrad:
6.1 Inledning 
6.2 Dödligheten i bykommuner og "andra" kommuner inom varje amtskommun  geokode 2 
6.3 Dödligheten i bykommuner och "andra" kommuner  en jämförelse mellan amtskommunerna 
6.4 Civilståndsfördelingens betydelse 
6.5 Dödligheten i bykommuner och "andra" kommuner efter storlek; geokode 1.

Bilaga 1.
Bilaga 2.
Tabellbilaga.

Publikationen er på svensk
Titelblad og forord på dansk

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser / Nr. 39

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Regionale dødelighedsforskelle i Danmark

Kolofon

Regionale dødelighedsforskelle i Danmark
Borgere
Udgivet: 15. september 1983 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig