Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Folketal, areal og klima 1901-60

Bogen belyser sammen med Statistiske Undersøgelser nr. 19, "Befolkningsudvikling og sundhedsforhold 1901-60" udgivet i 1966, befolkningsforholdene i Danmark for perioden 1900-1960.

Indhold:

Det 19. århundrede (oversigtstabeller):
I. Befolkningsudviklingen i nogle vesteuropæiske stater 1800-1960;
II. Beregnet folketal pr. 1. juli i Danmark (excl. Sønderjylland) for årene 1800-1901;
III. Befolkningen i Danmark (incl. Sønderjylland) fordelt efter den administrative inddeling ved folketællingerne 1801-1901;
IV. Befolkningens aldersfordeling i Danmark (excl. Sønderjylland) ved folketællingerne 1787-1901;
V. Befolkningen i Danmark (excl. Sønderjylland) fordelt efter ægteskabelig stilling ved folketællingerne 1787-1901;
VI. Folketal, fødte, døde og vielser i Danmark (excl. Sønderjylland) i årene 1800-1900;
VII. Sønderjyllands folketal, fødte, døde og vielser i årene 1868-1910. 1901-1960:

1. Meteorologiske forhold;
2. Det samlede areals benyttelse 1881, 1896, 1907, 1919, 1929 og 1951;
3. Den administrative inddeling for Danmark (excl. Færøerne og Grønland) 1901-60;
4. Kystlinie, areal, folketal og befolkningstæthed på overøvrighedsområder ved folketællingerne 1901-60;
5. Folketallet for landsdele og beboede øer ved folketællingerne 1901-60;
6. Befolkningen i amter, byer og forstæder ved folketællingerne 1901-60;
7. Folketal og arealtal i amts- og sognekommuner ved folketællingerne 1901-60;
8. Befolkningen i bymæssige bebyggelser (excl. forstæder) ved folketællingerne 1901-60;
9. Arealtal for bykommuner og fuldt bymæssigt bebyggede sognekommuner.

Kilder, anmærkninger og noter.
Stednavneregister.

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser / Nr.10

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Folketal, areal og klima

Kolofon

Folketal, areal og klima
Borgere
Udgivet: 31. december 1964 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig