Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Opsparing i lønmodtagerhusstandene 1966

Indhold:

1. Undersøgelsens praktiske gennemførelse:
1.a. Indledende bemærkninger;
1.b. Husstandene;
1.c. Materialets indsamling;
1.d. Udvælgelsesmetoden;
1.e. Materialets omfang;
1.f. Nægterproblemet.

2. Definitioner:
2.a. Opsparingsbegrebet;
2.b. Registreringsprincippet;
2.c. Begrebsafgrænsningen;
2.d. Husstandsbegrebet.

3. Materialets sammensætning:
3.a. Fordelingskriterier;
3.b. Indkomst, social status og ge
3.e. Husstandenes størrelse og sammensætning.

4. Undersøgelsens resultater:
4.a. Hovedtal;
4.b. Opsparingen og indkomsten;
4.c. Social status og geografisk placering;
4.d. Husejere/lejere;
4.e. Husstandssammensætningen;
4.f. Opsparingens sammensætning;
4.g. Skattebegunstiget, "tvungen" og "frivillig" opsparing;
4.h. Konsumkredit;
4.i. Sammenfatning.

Engelsk resumé.
Bilagstabeller for 1955-undersøgelsen.
Bilagstabeller for 1963-undersøgelsen.


Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser / Nr. 29

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.Opsparing i lønmodtagerhusstandene

Kolofon

Opsparing i lønmodtagerhusstandene
Økonomi
Udgivet: 31. december 1972 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Opsparing i lønmodtagerhusstandene 1955

Indhold:

Tekstafdeling:
1. Gennemgang af undersøgelsesmaterialet.
2. Opsparingsbegrebet.
3. Undersøgelsens resultater:
     Opsparing i de normale lønmodtagerhusstande; 
     Indtægt og opsparing i 120 "arv og gave" husstande;
     Afbetalingsgæld, ændring heri og samlede udgifter i forbindelse med  
     køb på afbetaling.
4. Formue og gæld.

Engelsk resumé.
Tabelafdeling.
Bilag: Spørgeskema

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser / Nr. 3

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.Opsparing i lønmodtagerhusstandene

Kolofon

Opsparing i lønmodtagerhusstandene
Økonomi
Udgivet: 31. december 1960 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig