Gå til sidens indhold

Danmarks energiforsyning 1948-1965

Indhold:

Indledning 
Omregningsfaktorer  
Liste over de tabeller, der ajourfører tabellerne i »Danmarks Energiforsyning 1900-1958«

A. Import og eksport samt raffinering og lagre af brændsel.
I. Import af brændsel
II. Eksport og bunkring af brændsel
III. Raffinering af importeret råolie m.v.
IV. Lagre af brændsel

B. Bruttoforbrug af brændsel  
I. Samlet bruttoforbrug af brændsel
II. Bruttoforbrug af henholdsvis udenlandskbrændsel og dansk brændsel

C. Nettoforbrug af brændsel
I. Nettoforbruget af brændsel i alt og fordelt på brændselsarter 
II. Konverteringsværkernes virksomhed

D. Nettoforbruget of brændsel fordelt på anvendelsesområder
I. Nettoforbruget fordelt på anvendelsesområder
II. Industriens og statsbanernes forbrug af brændsel

E. Brændselsforbrugets samfundsøkonomiske betydning

Ordliste
Figurfortegnelse

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser / Nr. 20

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Danmarks energiforsyning

Kolofon

Danmarks energiforsyning
Miljø og energi
Udgivet: 31. december 1967 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Danmarks energiforsyning 1900-1958

Indhold:

Indledning

I. Udviklingen i Danmarks energiforsyning 1900-1958
1. Bruttoenergiforbruget
2. Nettoenergiforbruget
3. Nettoenergiforbrugets fordeling på erhvervs- og anvendelsesområder 1956
4. Brændselspriser og importværdi

II. Tabeller med noter
Tabel 1-15: Bruttoenergiforbruget
Tabel 1-9: Udenlandsk brændsel
Tabel 10-12: Dansk brændsel
Tabel 13-15: Bruttoenergiforbruget ialt
Tabel 16-19: El- og gasværkernes brændselsforbrug og produktion
Tabel 20-22: Nettoenergiforbruget
Tabel 23-27: Forskellige institutioners brændselsforbrug
Tabel 28-29: Nettoenergiforbrugets fordeling på erhvervs- og anvendelsesomrader 1956
Tabel 30-33: Priser og importværdi

Ordliste
Omregningsfaktorer
Fortegnelser over tabeller og figurer
Kildeangivelse

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser / Nr. 2

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Danmarks energiforsyning

Kolofon

Danmarks energiforsyning
Miljø og energi
Udgivet: 31. december 1959 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig