Gå til sidens indhold

Befolkningsprognoser 1977-2000

Indhold:

Tabelfortegnelse
Diagramfortegnelse
Bilagsfortegnelse

I. Landsprognose.
Befolkningskomponenternes hidtidige udvikling og forudsætninger om den fremtidige udvikling:
A. Indledning
B. Fertilitet
C. Dødelighed
D. Udenlandske vandringer

II. Regionale fremskrivninger
Befolkningskomponenternes hidtidige udvikling og forudsætninger om den fremtidige udvikling:
A. Indledning
B. Fertilitet
C. Dødelighed
D. Vandringe

III. Resultater af landsprognosen:
A. Hovedalternativet
B. Alternative prognoser

IV. Resultater af de regionale fremskrivninger

V. Bilag

Udgivet i serien Statistiske undersøgelser / Nr.36

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningsprognoser

Kolofon

Befolkningsprognoser
Borgere
Udgivet: 31. december 1978 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Befolkningsprognoser 1974-1990

Undertitel:
Landsprognose og regionale fremskrivninger

Indhold:

Forord

I. Baggrunden for de nye prognoser:
1. Landsprognoser 1970
2. Landsprognoser og regionale fremskrivninger 1973
3. Landsprognose og regionale fremskrivninger 1974

II. Forudsætninger:
1. Udgangsbefolkningen
2. Fertiliteten
3. Dødeligheden
4. Vandringer
5. Samlet oversigt

III. Resultater:
1 Landsprognosen
2 Regionale fremskrivninger

IV. Bilag:
1. De detaljerede forudsætninger
2. De detaljerede resultater af landsprognosen og sammendrag af resultater af regionale fremskrivninger

V. Teknisk appendix: Formaliseret modelbeskrivelse 

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser / Nr. 33

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningsprognoser

Kolofon

Befolkningsprognoser
Borgere
Udgivet: 31. december 1975 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Befolkningsprognoser 1970

Indhold:

Forord.
Befolkningens fordeling efter køn og alder 1970-2000.

Bemærkninger til tabellerne:
I. Baggrunden for udarbejdelsen af 1970-prognoserne
II. Udgangspunktet for beregningerne
III. Prognosernes forudsætninger
IV. Resultatet af beregningerne
V. Diskussion af fertilitetsforudsætningerne

Tabelafsnit:
Tabel I. Beregnet aldersfordeling ved begyndelsen af årene 1969 til 2000 for personer født før 1.1. 1970
Tabel II. Beregnet aldersfordeling ved begyndelsen af årene 1969 til 2000 for personer født efter 1.1. 1970
Tabel III. Beregnet folketal ved begyndelsen af årene 1969 til 2000, fordelt efter køn, ifølge prognosealternativerne 1 til 5
Tabel IV. Antallet af levendefødte, døde og befolkningstilvæksten i årene 1970 til 1999 ifølge prognosealternativerne 1 til 5

Prognose for civilstandsfordelingen 1968-1985:
1. Indledning
2. Beregningernes forudsætninger
3. Den beregnede fordeling på civilstand 1.1. 1968 - 1.1. 1985

Litteratur
Tabelafsnit
Appendix 1
Appendix 2

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser / Nr. 27

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Befolkningsprognoser

Kolofon

Befolkningsprognoser
Borgere
Udgivet: 31. december 1970 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig