Gå til sidens indhold

Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul 2018

Publikationen gennemgår og dokumenterer de kilder og metoder, der ligger til grund for skatte- og afgiftsmodulet. Læs om begreber, definitioner, kilder og beregningsmetoder.

Skatte- og afgiftsmodulet i Danmarks Statistik er et databehandlingssystem, hvori den generelle nationalregnskabsorienterede skattestatistik produceres og lagres.

Kapitel 1 beskriver modulets indretning samt statistikkens definitoriske grundlag og udformning. Et centralt punkt er afgrænsningen af den statistiske enhed, dvs. den enkelte, selvstændige skat eller afgift i systemet og dens placering i nationalregnskabsstatistikken.

Kapitel 2 gennemgår de enkelte enheder systematisk. Da modulet og statistikken dækker hele skatte- og afgiftsområdet, er der tale om en gennemgang af den samlede beskatning i Danmark.

Kapitel 3 er en skitsering af kildematerialet og en teknisk redegørelse for de beregninger, som kildematerialet undergår i fremstillingen af den generelle skattestatistik.

Kapitel 4 er en gennemgang af kilder og metode til udarbejdelse af de foreløbige årsversioner.

Kapitel 5 gennemgår kilder og metode til udarbejdelse af de foreløbige kvartalsskatter.

Kapitel 6 belyser, hvorledes ikke-indbetalte pålignede skatter indgår i statistikken.

Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul henvender sig til statistikkens brugere såvel som andre interesserede.


Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul

Kolofon

Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul
Økonomi
ISBN pdf: 978-87-501-2309-5
Udgivet: 6. november 2018 kl. 08:00
Kontaktinfo:
Per Svensson
Telefon: 39 17 34 53

Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul 2005

Publikationen gennemgår og dokumenterer de kilder og metoder, der ligger til grund for skatte- og afgiftsmodulet. Læs om begreber, definitioner, kilder og beregningsmetoder.
Skatte- og afgiftsmodulet i Danmarks Statistik er et databehandlingssystem, hvori den generelle nationalregnskabsorienterede skattestatistik produceres og lagres.

Kapitel 1 beskriver modulets indretning samt statistikkens definitoriske grundlag og udformning. Et centralt punkt er afgrænsningen af den statistiske enhed, dvs. den enkelte, selvstændige skat eller afgift i systemet og dens placering i nationalregnskabsstatistikken.

Kapitel 2 gennemgår de enkelte enheder systematisk. Da modulet og statistikken dækker hele skatte- og afgiftsområdet, er der tale om en gennemgang af den samlede beskatning i Danmark.

Kapitel 3 er en skitsering af kildematerialet og en teknisk redegørelse for de beregninger, som kildematerialet undergår i fremstillingen af den generelle skattestatistik.

Kapitel 4 er en gennemgang af kilder og metode til udarbejdelse af de foreløbige årsversioner.

Kapitel 5 gennemgår kilder og metode til udarbejdelse af de foreløbige kvartalsskatter.

Kapitel 6 belyser, hvorledes ikke-indbetalte pålignede skatter indgår i statistikken.

Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul henvender sig til statistikkens brugere såvel som andre interesserede.


Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul

Kolofon

Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul
Økonomi
ISBN: 87-501-1485-9
Udgivet: 22. september 2005 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Per Svensson
Telefon: 39 17 34 53

Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul 1987

En dokumentation af Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul og generelle skattestatistik

Indhold:
1. Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul og den generelle skattestatistik:
1.1 Skattemodulet
1.2. Den generelle skattestatistiks definitioner og afgrænsninger
1.3. Den generelle skattestatistiks registreringsprincipper
1.4. Den generelle skattestatistiks grupperingskriterier
1.5. Statistiske mål for beskatningsniveauet

2. De enkelte skatter og afgifter:
2.1. Indkomstskatter
2.2. Obligatoriske gebyrer samt bøder m.v.
2.3. Obligatoriske bidrag til sociale ordninger
2.4. Andre arbejdsmarkedsbidrag
2.5. Skatter af formue, ejendom og besiddelse
2.6. Afgifter af varer og tjenester
2.7. Andre produktionsskatter

3. Kilder og periodisering:
3.1. Kilder
3.2. Periodisering

Bilagstabeller

Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 20

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul

Kolofon

Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul
Økonomi
Udgivet: 31. december 1987 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Per Svensson
Telefon: 39 17 34 53

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig