Gå til sidens indhold

Statistiske efterretninger og Statistikservice

1. januar 2019 blev Statistiske Efterretninger gratis. Det er derfor ikke længe muligt at abonnere på serierne. Tidligere offentliggjorte artikler kan også downloades gratis.

Statistisike Efterretninger - Serierne - Danmarks Statistik

Tre serier af Statistiske efterretninger udkommer fortsat

Statistiske Efterretninger er udgivet siden 1909 med kommenterede og uddybende formidling i tekst, figurer og tabeller. De fleste serier er lukket og erstattet af Statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik.

Der udgives stadig artikler i tre serier.

 • Arbejdsmarked
 • Nationalregnskab og betalingsbalance
 • Offentlige finanser

Find Statistiske Efterretninger her

Download af ældre Statistiske efterretninger

Udgivelser tilbage til 1983 findes inden for nedenstående serier. Mange af serierne er lukket undervejs.

 • Arbejdsmarked
 • Befolkning og valg
 • Byggeri og boligforhold
 • Generel erhvervsstatistik
 • Indkomst forbrug og priser
 • Industristatistik
 • Landbrug
 • Miljø og energi (Ny fra 1992)
 • Nationalregnskab og betalingsbalance
 • Offentlige finanser
 • Penge- og kapitalmarked
 • Serviceerhverv
 • Sociale forhold sundhed og retsvæsen
 • Transport
 • Uddannelse og kultur
 • Udenrigshandel

Find Statistiske Efterretninger her

Har du behov for ældre udgivelser, kan du kontakte Informationsservice og Bibliotek.

Statistikservice

Udgivelsen Statistikservice er lukket i 2014, men det er muligt at hente gamle udgivelser. Udgivelsen startede i 1975 og mindede om Statistiske Efterretninger, men havde flere detaljerede tabeller, bl.a. lokalfordelte tal og inddeling i varegrupper.

Udgivelser af Statistikservice tilbage til januar 1999 kan hentes inden for disse serier:

 • Prisstatistik
 • Socialstatistik
 • Varestatistik A, B, C og D
 • Løn og indkomst
 • Udenrigshandelen fordelt på varer og lande

Find Statistikservice her

Har du behov for ældre udgivelser, kan du kontakte Informationsservice og Bibliotek.

Kontakt

Gitte Kjøler Linde