Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Eurostat tabeller (TGM)

Færdiglavede tabeller (Main tables) 

Tabellen åbner i nyt vindue med tre faneblade - hhv. table, graph map.
Du får mulighed for at se tabel, graf eller kort på skærmen samt gemme, bogmærke eller videresende link.

Geografisk dækker tabellerne først og fremmest EU-landene, men i en del af dem er der også data om europæiske lande udenfor EU samt fx USA og Japan.
 

Smagsprøver - udvalgte tabeller opdelt efter Danmarks Statistiks emner:

Befolkning og valg
Befolkning  
Befolkningen fordelt på alder  
Befolkningsprognose  
Befolkningstæthed
Udenlandske statsborgere 
Levendefødte
Summarisk fertilitetskvotient
Middellevetid (Forventet levetid for en 0-årig)  

Levevilkår
Praktiserende læger
Hospitalssenge 
Sociale udgifter
Dræbte i færdselsuheld

Uddannelse og viden 
Fuldført ungdoms- eller videregående uddannelse
Udgifter per elev
Sprog lært per elev
Livslang læring
Udgifter til forskning
Internet brugere
Køb via Internet

Arbejde, løn og indkomst
Ansættelsesvarighed
Beskæftigelsesfrekvens
Arbejdsløse i alderen 15-24 år
Arbejdsløshedsprocent
Arbejdsløshedsprocent (månedlig) 
Løngab - forskellen mellem mænds og kvinders løn
Gennemsnitlig bruttoløn i industri og serviceerhverv
Arbejdsomkostninger per time
Arbejdsomkostningsindeks (kvartalsvis)
Indkomstfordeling
Fattigdomsrisiko
Disponibel indkomst per indbygger/region

Priser og forbrug
Årlig inflation
Forbrugerprisindeks
Forbrugerprisindeks (månedlig) 
Købekraftspariteter/prisniveau

Nationalregnskab og offentlige finanser
BNP per indbygger (PPP)
BNP per indbygger (EU28=100)
BNP vækst (pct. i forhold til foregående år)
BNP per indbygger/region
Faste bruttoinvesteringer
Arbejdsproduktivitet
Den offentlige sektors udgifter  
Den offentlige sektors indtægter   
Offentlig gæld   
Offentlig underskud/overskud  

Penge- og kapitalmarked
Valutakurs (1 Euro = )

Udenrigsøkonomi
Udenrigshandel
Intra EU28 handel
Extra EU28 handel
Betalingsbalancen   
Betalingsbalancens løbende poster (kvartalsvis) 

Erhvervslivet på tværs
Erhvervsdemografi
Omsætning på hovedbrancher

Erhvervslivets sektorer

Landbrugsbedrifter
Arbejdskraft i landbruget
Økologisk dyrket areal
Salg af pesticider
Fiskeriflåden 
Industriens produktionsindeks (månedlig) 
Byggeomkostningsindeks (månedlig)
Byggeriets produktionsindeks (månedlig)
Turister
Overnatninger på hotel og andre overnatningssteder
Detailomsætningsindeks (månedlig)
Flypassagerere

Geografi, miljø og energi
Udslip af drivhusgasser
Affaldsproduktion
Energiafhængighed
Energiforbrug/sektorer
Energiforbrug/brændstof
Elektricitet af vedvarende energikilder
Motorveje

 

Alle færdiglavede tabeller og databasen fordelt på Eurostats 9 temaer

Euro-indicators  (også kaldet short-term indicators eller PEEI): Månedlige og kvartalsvise data om den økonomiske situation 

Europe 2020 indicators  Årlige data om EU-landenes strategiske mål for 2020

Sustainable development  Tabeller om det bæredygtige samfund

Circular economy  Statistik om cirkulær økonomi, affald og genbrug af materialer

 

Har du spørgsmål vedr. Eurostats statistikker kan du sende dit spørgsmål via "Spørg om statistik" eller kontakte Eurostats User Support

Kontakt

Informations­service og Bibliotek