Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistiske Meddelelser

”Statistiske Meddelelser”, udgivet i perioden 1852-1959, er tilgængelige som pdf-filer. 
Serien består af 4 rækker med 211 bind, opdelt i 1024 hæfter. Hvert hæfte behandler et emne.

 
 
Titel Udgivelsesår Periode Reference
Om den Fremgang, som Hoveriets Aflösning og Ophævelse har havt i Tidsrummet fra Slutningen af Kong Frederik den Femtes Regjering indtil Nutiden 1852 1. 1. 1
Om den Fremgang, som Naturaltiendens Aflösning mod en fast aarlig Afgift i Korn eller Penge har havt, siden Bestræbelserne for denne Sags Fremme begyndte 1852 1. 1. 2
Oversigt over i hvilken Grad de Eiendomme, til hvilke der hörer Fæstegods, ere behæftede med Prioriteter 1852 1. 1. 3
Om Kapitelstaxterne for Aaret 1850, tilligemed nogle Sammenligninger mellem samme og kapitetstaxterne i de 10 nærmest foregaaende Aar 1852 1850 1. 1. 4
Om den Priis, til hvilken en Tönde Selveierbonde-Hartkorn i Tidsrummet 1845 til 1849 incl. i Almindelighed har været udbragt i Handel og Vandel 1852 1845-1849 1. 1. 5
Om hvad Indflydelse Jordbrugets Størrelse yttrer paa Hartkornets Priis, og over hvad Indflydelse Krigsaarene have havt paa Salg af Grundeiendom 1852 1. 1. 6
Om det Belöb af Fæstegods, som i Qvinqvenniet 1845 - 1849 er solgt til Eiendom, og om den Priis, til hvilken Fæstegods i Gjennemsnit er afhændet i bemeldte Tidsrum 1852 1845-1849 1. 1. 7
Oplysning om de i Kongeriget Danmark bestaaende Sogneforstanderskaber 1852 1. 1. 8
Oplysning om de med Kjobstæderne i Kongeriget Danmark forenede Landdistrikter 1852 1. 1. 9
Om Kapitelstaxterne for Aaret 1851, tilligemed nogle Sammenligninger mellem samme og Kapitelstaxterne i de 10 nærmest foregaaende Aar 1852 1851 1. 1. 10
Oversigt over Middeltallet af Kapitelstaxterne for Afgrödden i Aarene 1829-1848, 1830-1849, 1831-1850 og 1832-1851 1852 1829-1848, 1830-1849, 1831-1850, 1832-1851 1. 1. 11
Resultatér af Folketællingen paa de dansk - vestindiske Öer den 1. October 1846 1852 1846 1. 1. 12
Oplysning om de Dövstummes Antal i Kongeriget Danmark, i Aaret 1850 1852 1850 1. 1. 13
Om Fæstegaardes Overgang til Eiendom i de fire Aar 1850-1853 1855 1850-1853 1. 2. 1
Folketællingen paa Færöerne den 1ste Februar 1850 1855 1850 1. 2. 2
Folketællingen paa Island den 1ste Februar 1850 1855 1850 1. 2. 3
Om Thermometerstanden i Kjobenhavn fra 1767 til 1853 1855 1767-1853 1. 2. 4
Om Kapitelstaxterne for Aaréne 1852 og 1853 1855 1852-1853 1. 2. 5
Beretning om flere Agerbrugets Fremskridt betingende Forhold i Kongeriget i Aaret 1853 1855 1853 1. 2. 6
Om Kapitelstaxterne for Aaret 1854 1855 1854 1. 2. 7
Middeltallet af Bornholms Kapitelstaxter for Aarene 1829-1848, 1830-1849, 1831-1850 og 1832-1851 1855 1829-1848, 1830-1849, 1831-1850 og 1832-1851 1. 2. 8
Om Sparekasserne i det danske Monarki ved Slutningen af 1854 1856 1854 1. 3. 1
Om Hovedstadens Befolkning efter Folketællingen d. 1. Febr. 1855 1856 1855 1. 3. 2
Folketællingen paa Færøerne den 1. October 1855 1856 1855 1. 3. 3
Om Kapitelstaxterne for Aaret 1855 1856 1855 1. 3. 4

Kontakt

Informations­service og Bibliotek