Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Alle uddannelser

Giver et overblik over tilgang, bestand og fuldførte uddannelser fra børnehaveklassen til forskeruddannelser.

Introduktion
Se mere specifikke oplysninger for de forskellige uddannelser under emneopdelingerne.
Dokumentation

Begrebsforklaring

Førskoleuddannelse

Læring gennem leg og lignende i børnehaver, vuggestuer mv.

Grundskole

Grundskolen består af børnehaveklasse til og med 10. klasse.

Forberedende uddannelser

Forberedende uddannelser er hverken erhvervs- eller studiekompetencegivende. En forberedende uddannelse er fx den særlige ungdomsuddannelse eller værkstedsskole.

Almengymnasiale uddannelser

De almengymnasiale uddannelser er studiekompetencegivende og dækker studentereksamen, hf-eksamen og studenterkursus.

Erhvervsgymnasiale uddannelser

De erhvervsgymnasiale uddannelser er studiekompetencegivende og dækker højere handelseksamen (Hhx) og højere teknisk eksamen (Htx).

Erhvervsuddannelser

En erhvervsuddannelse er en faglig uddannelse som giver erhvervskompetence. En erhvervsfaglig uddannelse består typisk af et eller to grundforløb og et hovedforløb. Den typiske varighed af en erhvervsuddannelse er ca. 4 år. Erhvervsfaglige uddannelser er eksempelvis murer, tømrer og elektriker.

Korte videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser varer typisk 1-2 år og bygger oven på en almengymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse. Korte videregående uddannelser er typisk akademi- eller erhvervsakademiuddannelser, fx finansøkonom eller datamatiker.

Mellemlange videregående uddannelser

Mellemlange videregående uddannelser varer typisk 2 - 4 år og bygger oven på en almengymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse. Mellemlange videregående uddannelser er fx sygeplejerske, folkeskolelærer og diplomingeniør.

Lange videregående uddannelser

Lange videregående uddannelser varer samlet 5 år og er typisk delt op i en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig kandidatgrad. En lang videregående uddannelse er fx antropolog, læge og teolog.

Bacheloruddannelse

Bacheloruddannelser er 3-årige afrundede uddannelsesforløb efter en gymnasial uddannelse. Uddannelserne har til formål at give grundlag for at udøve erhvervsfunktioner og er forudsætning for de fleste lange videregående uddannelser (kandidatuddannelse). En bacheloruddannelse er fx HA og bachelor i tysk.

Forskeruddannelse

Forskeruddannelserne (ph.d.-uddannelser) er normalt et treårigt heltidsstudium. Forskeruddannelserne ligger i forlængelse af en lang videregående uddannelse.

TIMES

TIMES er et system til dokumentation af de data, der indgår i vores statistikker. Selve statistikkerne er dokumenteret i statistikdokumentationen. TIMES består af en fælles database med tilhørende værktøjer til beskrivelse af datasæt, record, variable og variabelklasser.

TIMES for delopgaven: Elevregistret

TIMES for delopgaven: Karakterer, hele uddannelser

TIMES for delopgaven: Karakterer, grundskolen (fag)

TIMES for delopgaven: Karakterer, gymnasiet (fag)

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Artikler og publikationer om 'Alle uddannelser'

16.03.20
Da stribonitterne fik syn for sagn
Da stribonitterne fik syn for sagn
Statistisk perspektiv
12.03.20
Samme uddannelser har domineret i tre årtier
Samme uddannelser har domineret i tre årtier
Nyt
27.02.20
Stabilt niveau af fuldførte uddannelser i Danmark
Stabilt niveau af fuldførte uddannelser i Danmark
Nyt
21.01.20
Data sætter retning for Danmarks 2030-mål
Data sætter retning for Danmarks 2030-mål
Statistisk perspektiv
12.03.19
Fakta om uddannelser, studerende og dimittender
Fakta om uddannelser, studerende og dimittender
Bag tallene
18.04.18
Afstand til uddannelse er ikke en barriere
Afstand til uddannelse er ikke en barriere
Statistisk perspektiv

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Ansvarlig for siden

Susanne Mainz Sørensen