Gå til sidens indhold

Havne

Årligt opgøres anløb på havnene af skibe, gods og passagerer. Desuden laves en opgørelse over investeringer i havnene.

Introduktion

Oplysninger om havnene stammer fra havnene selv, mens investeringer stammer fra Nationalregnskabet.

Statistikken omfatter investeringer og vedligeholdelsesomkostninger samt omsætning af passagerer og gods i havnene.

Statistikken opdateres årligt.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Havne

Lokalitet udstyret med anlæg, hvor handelsskibe kan fortøjes og losse eller laste gods samt ud- eller indskibe passagerer, som regel direkte på en anløbsbro.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal

Antal fragt- og containerskibe i havn dagligt gennemsnit (indekseret) 

Note: Vedrørende uge 23. På grund af et nedbrud i det software, Danmarks Statistik bruger til at hente AIS meddelelserne løbende, har Danmarks Statistik ikke registreret AIS data i perioden 4.-8. juni. Gennemsnittet for uge 23 er således kun baseret på dagene 1.-3. juni.

Forklaring til statistikken
Kilden til data er AIS-data, der registreres af Søfartsstyrelsen.
Udtrækket dækker unikke skibe per dag, der har registreret sig i skibets AIS-transponder som fragt- eller containerskib og som har indikereret, at de er været i havn. 
Danske AIS-data dækker også vestsvenske havne, som ligger indenfor de danske AIS kystreceiveres rækkevidde.
Skibe, der har registreret sig med en anden skibstype eller ikke har registreret, at de har været i havn, mangler i opgørelsen.  
Skibe, der er anløbet den ene dag og afsejlet den næste indgår i optællingen begge dage. Der er således ikke tale om en optælling af skibsanløb.

Anløb i havnestatistikken

Anløb i havnestatistikken 

Ovenstående figur viser månedsudviklingen i skibsanløb, gennemsnitsstørrelsen af skibene per anløb målt i bruttotonnage (BT) og den gennemsnitlige godsmængde per anløb siden 2000.

Hvad figuren viser, er, at reaktionen på den økonomiske krise i 2008 var at samle den reducerede godsmængde på færre skibe fremfor enten at sejle med samme antal skibe med mindre gods på hvert eller at skifte til mindre skibe. Denne ændring i antal anløb skete nærmest øjeblikkelig, idet nedgangen starter i juni 2008, som også er det tidspunkt den danske krise generelt siges at starte. Antallet af anløb var altså i 2008 den bedste indikator i søfartsstatistikkerne for den krise, der ramte Danmark.

 

 

Anløbsaktivitet i danske havne er eksperimentel statistik

Eksperimentel statistik er statistik, der af forskellige grunde ikke betragtes som statistik i sin endelige form. I tilfældet med havneaktivitetsindikatoren betragtes statistikken som eksperimentel af flere grunde:

  • Statistikken baserer sig på store datamængder fra AIS systemet og metoderne til at behandle data mest effektivt og præcist udvikler sig fortsat.
  • Detaljering i formidlingen og måden, statistikken formidles på, kan ændres sig i takt med, at Danmarks Statistik modtager feedback fra brugere eller undervejs i den videre udvikling finder en anden formidling mere hensigtsmæssig.
  • På trods af allerede flere års data som grundlag for statistikken, ønsker Danmarks Statistik fortsat en længere periodes analyse af usikkerhed og stabilitet i resultaterne, før statistikken løftes til en permanent del af statistikproduktionen.

Eksperimentel statistik offentliggøres trods ovenstående, fordi Danmarks Statistik vurderer, at den pågældende statistik bidrager pålideligt til yderligere information om det danske samfund.

Læs mere om eksperimentel statistik i statistikdokumentationen

Relateret indhold i Havne

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Bliv fortrolig med Statistikbank­en


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt

Kontakt

Peter Ottosen