Gå til sidens indhold

Forsikrings- og pensionssektor

Statistikken dækker selskaber, der hovedsagelig beskæftiger sig med finansiel formidling ved sammenlægning af risici i puljer. Data stammer fra finanstilsynet, hvor alle selskaberne indberetter til.

Introduktion

Livsforsikringsselskaber

Statistikken dækker selskabernes indtægter og udgifter via deres resultatopgørelse. Desuden dækkes deres status via balancen.

Skadesforsikringsselskaber

Statistikken dækker selskabernes indtægter og udgifter via deres resultatopgørelse. Desuden dækkes deres status via balancen. Desuden er der en opdeling på forskellig type forsikring.

Pensionsselskaber

Statistikken dækker pensionskassernes indtægter og udgifter samt forpligtelser over for medlemmerne. Desuden opgøres antal medlemmer opdelt på erhvervsaktive og pensionerede.

Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Forsikrings- og pensionssektor

Artikler og publikationer om 'Forsikrings- og pensionssektor'

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Optimér din brug af Statistikbank­en


Kursus - Statistikbanken videregående

Kursusoversigt

Kontakt

Jesper Søgaard Dreesen