Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Offentlige restancer

Udviklingen i offentlige restancer

Introduktion

En restance er personers og virksomheders gæld til det offentlige, der ikke er blevet betalt rettidigt.

Restancer påvirker det offentliges likviditet, og såfremt restancer ikke kan inddrives også det offentliges under-/overskud.

I tabellerne indgår skatterestancerne med deres nominelle værdi, dvs. til kurs 100. I overensstemmelse med den europæiske nationalregnskabsmanual har Danmarks Statistik i de nationalregnskabsmæssige opgørelser for årene 2013-2017 nedskrevet skatterestancerne til deres kursværdi, dvs. den nominelle værdi ganget med den estimerede sandsynlighed for, at gælden kan inddrives. De heraf afstedkomne afskrivninger kan betragtes som ekstraordinære afskrivninger. De samlede skatteafskrivninger, dvs. de ekstraordinære plus de ordinære afskrivninger, der foretages som følge af at nogle restancer ikke længere er retskraftige, kan ses i Statistikbanken i tabellen SKRES2.

Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Ansvarlig for siden

Niels Madsen