Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fiskeri og akvakultur

Hvor mange fiskerivirksomheder findes der? Hvordan ser den enkelte fiskerivirksomheds økonomi ud? Fiskeristatistikken besvarer spørgsmål som disse.Desuden findes statistik for akvakultur-erhvervet, som bl.a. omfatter dambrug og havbrug.

Introduktion

Statistik for fiskeri- og akvakultur udarbejdes af Danmarks Statistik i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen.
 
NaturErhvervstyrelsen indsamler oplysninger om bl.a. produktion og omsætning på fiskefartøjer og akvakulturanlæg i henhold til nationale regler og EU-regler og producerer data om fiskeri og akvakultur primært med henblik på forvaltning og kontrol.

Nyt

Seneste nyt om Fiskeri og akvakultur

Lille nedgang for fiskeriet i 2019

2. april 2020

Lille nedgang for fiskeriet i 2019

Den samlede landingsværdi for dansk fiskeri blev på 3,3 mia. kr. i 2019, et fald på 7 pct. i forhold til 2018. Mængden af landet fisk faldt med 17 pct. til 651.000 ton. Bedre priser for næsten alle fiskearter afbødede faldet.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fiskeri og akvakulturs struktur og produktion'


Stort fald i indtjeningen for fiskeopdræt i 2018

31. januar 2020

Stort fald i indtjeningen for fiskeopdræt i 2018

Producenterne af opdrætsfisk i Danmark fik næsten halveret indtjeningen i 2018. Selv om produktionen steg med 5 pct., steg omkostningerne med 12 pct., hvilket resulterede i et fald i driftsresultatet på 45 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fiskeri og akvakulturs regnskaber'


Uændret driftsresultat for fiskeriet i 2018

19. november 2019

Uændret driftsresultat for fiskeriet i 2018

Driftsresultatet for danske fiskere blev 1,9 mio. kr. pr. virksomhed i 2018. Det er kun 17.000 kr. mindre end året før og et fald på under 1 pct. Bruttoudbyttet steg 7 pct. til 7 mio. kr., og driftsomkostningerne steg 11 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Fiskeri og akvakulturs regnskaber'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Dansk akvakultur - vækst, udfordringer og beskæftigelse

6. juli 2017

Dansk akvakultur - vækst, udfordringer og beskæftigelse

Akvakultursektoren er verdens hurtigst voksende animalske fødevareproduktion. Store vækstrater i særligt Asien har medført, at der i dag på verdensplan produceres flere fisk i akvakultur, end der fanges i det traditionelle fiskeri.

Publikationer

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2018

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2018

Publikationen samler regnskabsresultater for fiskerivirksomheder og akvakultur, som dækker over havbrug, dambrug og andre anlæg med opdræt af fisk eller skaldyr.

Statistikken bygger for fiskeriet på indberetninger fra 275 virksomheder ud af en samlet population på 526 virksomheder med en omsætning på over 270.000 kr. og for akvakultur på indberetninger fra 115ud af 206 aktive anlæg. 

Tidligere årspublikationer, Fiskeri

Regnskabsstatistik for fiskeri

Fiskeriregnskabsstatistik

 

Tidligere årspublikationer, Akvakultur

Regnskabsstatistik for akvakultur

Akvakulturregnskabsstatistik

Bag tallene

19 havbrug skaber cirka 14 procent af omsætningen fra produktionen af spisefisk

29. august 2019

19 havbrug skaber cirka 14 procent af omsætningen fra produktionen af spisefisk

Gennem de seneste 9 år har omsætningen ligget stabilt på mellem 11 og 14 pct. af fiskerierhvervets og fiskeopdrætserhvervets samlede omsætning. I samme periode er omsætningen pr. havbrug næsten fordoblet.

Danske fartøjers landinger af blåmuslinger er halveret over 20 år

5. april 2019

Danske fartøjers landinger af blåmuslinger er halveret over 20 år

Mængden af blåmuslinger landet af danske fartøjer er halveret i forhold til 1996. Set over hele perioden 1996 til 2018 har mængden af blåmuslinger udgjort mellem 3,4 pct. og 9,2 pct. af de samlede landinger fra danske fartøjer.

Den Europæiske Fiskerifond

Dataindsamlingen er støttet af Fødevareministeriet og EU. Den Europæiske Fiskerifond: "Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur".

Logo: Miljø- og Fødevareministeriet
EU flag