Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Folketingsvalg 2019

Som supplement til de faste udgivelser af nye tal, der er annonceret i udgivelseskalenderen, leverer Danmarks Statistik løbende statistiske input til den aktuelle samfundsdebat. I forbindelse med Folketingsvalget har vi valgt at samle alle artikler, tweets, baggrundsfakta og skræddersyede leverancer til medierne på dette temasite, så der findes ét samlet overblik.

Hvis du har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte pressechef, Helle Harbo Holm. hso@dst.dk / 41 11 97 95.

Nyheder

Her finder du de artikler, vi producerer og udgiver fra dag til dag ud fra en betragtning om, hvor vi har noget statistik, der vil give værdi i en aktuel debat. 

6. juni 2019

Stemmeprocenten kun steget i ti opstillingskredse

Stemmeprocenten til folketingsvalget 2019 var med 84,5 pct. lavere end ved valget i 2015 og den laveste siden 2005. Kun i 10 ud af de 92 opstillingskredse var stemmeprocenten højere i 2019 end ved forrige folketingsvalg.

4. juni 2019

Færre stemmer personligt til folketingsvalgene end til andre valg

I forhold til ved andre valg har andelen af personlige stemmer med godt 50 pct. været lav ved de seneste folketingsvalg. Andelen af personlige stemmer var ved seneste folketingsvalg størst i Vestjylland.

4. juni 2019

Flere vælgeres stemmer dømmes ugyldige: Her er de typiske fejl, folk begår i stemmeboksen

Antallet af fejludfyldte stemmesedler er steget med 33 pct. over de seneste tre folketingsvalg, men udgør stadig kun 0,3 pct. af de afgivne stemmer. Tegninger på stemmesedlen er blandt de mest hyppige stemmefejl.

3. juni 2019

Andelen af kvindelige kandidater højere end nogensinde

To tredjedele af kandidaterne er dog fortsat mænd. Kandidaterne har i højere grad end befolkningen en lang uddannelse.

24. maj 2019

Flere danskere stemmer blankt

Blanke stemmer udgør kun knap 1 pct. af de afgivne stemmer, men har været stigende de sidste tre folketingsvalg. Antallet af blanke stemmer er større ved Europa-Parlamentsvalget end ved Folketingsvalget.

22. maj 2019

Stadig flere brevstemmer

Ved både folketings-, europaparlaments- og kommunal- og regionsrådsvalg er antallet af brevstemmer steget de seneste år. Andelen af brevstemmer var ved de seneste valg størst omkring de større byer og i ø-kommunerne.

22. maj 2019

Hver ellevte dansker læser primært nyheder på sociale medier

Personer med lav indkomst, indvandrere og efterkommere samt de unge får i højere grad deres nyhedsbehov dækket via sociale medier og fravælger oftere end gennemsnittet avis og tv.

26. april 2019

Fakta: Her er valgstederne, hvor flest stemmer på de forskellige partier

Se, hvor valgstederne med størst tilslutning til de forskellige partier ligger. Artiklen indeholder også en liste over de største og de mindste valgsteder ved folketingsvalget i 2015 og det valgsted, som lå tættest på landsresultatet i 2015.

6. marts 2019

Næsten hver tiende voksne i Danmark kan ikke stemme

Andelen af indbyggere i Danmark, som ikke kan stemme ved folketingsvalgene, er stigende. Mere end 9 pct. af befolkningen er således udenlandske statsborgere, som ikke har stemmeret i Danmark. I København og nogle kommuner vest for hovedstaden er andelen over 15 pct.

19. februar 2019

Landkort viser forskelle i partiernes stemmeandele

Nogle partier klarer sig bedst på landet, andre i de største byer og andre igen i enkelte forstæder. Men ingen er lige populære i hele landet.

3. oktober 2017

Stemmeprocenten til forskellige valg varierer mellem kommunerne

Stemmeprocenten varierer fra kommune til kommune afhængig af, hvilket valg vi sætter vores kryds til. Ved det seneste kommunalvalg var stemmeprocenten lavest i og omkring København, mens den var højest på de små øer. Men ved det seneste folketingsvalg og valg til Europaparlamentet var tendensen anderledes.

Faktaark

Her kan du læse ni faktaark med overbliksskabende statistik for de områder, pressen ofte efterspørger fakta for.

29. marts 2019

Faktaark om dansk økonomi

Danmarks Statistik har samlet et faktaark med udviklingen i dansk økonomi. Generelt er væksten i bruttonationalproduktet positiv både i Danmark og i vores nabolande og har været det siden 2. Verdenskrig. Danmarks BNP pr. indbygger er blandt de højeste sammenlignet med de øvrige europæiske lande. De seneste ti år har Danmark som noget nyt haft opsparing placeret i udlandet, hvilket betyder, at vi har flere indtægter fra udlandet, end vi betaler til udlandet.

12. marts 2019

Fakta om uddannelser, studerende og dimittender

Danmarks Statistik har samlet en række tal om uddannelser og studerende i Danmark, der bl.a. viser, at vi bliver stadig højere uddannet, at forældrenes uddannelse er vigtig for, om deres børn får en uddannelse, og at uddannelse er afgørende for, om man er i arbejde senere i livet.

20. februar 2019

Fakta om indvandrere og efterkommere i Danmark

I dette faktaark kan du få et overblik over vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. Deres opholdsgrundlag, tilknytning til arbejdsmarked, uddannelse og kriminalitet.

15. februar 2019

Fakta om arbejdsmarked

Danmarks Statistik har samlet en række tal om beskæftigelse, ledighed, offentligt forsørgede, ledige stillinger og lønudviklingen.

13. februar 2019

Fakta om Danmarks økonomiske aktiviteter med udlandet

I dette faktaark kan du få et overblik over blandt andet, hvordan det står til med importen og eksporten, den danske produktion uden for landets grænser og hvor meget den offentlige sektor betaler til udlandet

27. februar 2019

Fakta om indkomster og formue

I dette faktaark kan du få et overblik over udviklingen, sammensætningen og fordelingen af indkomster og formuer i Danmark

24. januar 2019

Fakta om udgifter til velfærd

I dette faktaark får du udvalgte informationer om det offentliges udgifter til velfærd og det offentliges indtægter fra skat og afgifter, samt offentligt ansatte - herunder hvilke velfærdsområder, de er beskæftiget i.

16. januar 2019

Fakta om Danmarks erhvervs­struktur samt om digitalisering og forskning i de danske virksomheder

I dette faktaark får du udvalgte nøgleinformationer om Danmarks virksomheder fordelt på brancher og størrelser, oplysninger om iværksætteri, digitalisering i virksomhederne samt forskning, innovation og udvikling.

6. december 2018

Fakta om Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug (opdateret)

I dette faktaark kan du få et overblik over blandt andet, hvor de danske drivhusgasser stammer fra, og hvor vi får vores energi fra.

Særkørsler

I forbindelse med folketingsvalget offentliggør vi statistikker, vi har sammensat særligt på forespørgsel fra medierne, fordi tallene ikke var mulige at finde i Statistikbanken eller andre steder på vores platforme. Vi offentliggør særkørslerne her, når medierne har udgivet deres historier, eller senest 12 timer efter en opgave er leveret. På den måde får alle glæde af tallene. 

Tweets

På Twitter udsender vi løbende relevante udpluk af vores statistikker for at bidrage med fakta til debatten. Vi bruger også Twitter til at udsende henvisninger til nye offentliggjorte nøgletal, publikationer og analyser.

Valgresultater

valg

Du kan se opgørelser af resultater fra aktuelle og tidligere valg på Danmarks Statistiks valgsite.

Se resultater på valgsitet