Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annemette Lindhardt Olsen
3917 3013

alo@dst.dk

Hent som PDF

Vielser og skilsmisser (ophørt)

Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken.

Årspublikationer: Statistisk Årbog, Statistisk tiårsoversigt og Befolkningens udvikling.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Link til hjemmeside vedrørende vielser og skilsmisser

Publikationer

Link til hjemmeside vedrørende vielser og skilsmisser

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Vielser og Skilsmisser i følgende tabeller:

  • VIE207: Vielser mellem to af forskelligt køn efter brudgommens bopæl, brudens bopæl, brudgommens alder, brudens alder, brudgommens tidligere civilstand, brudens tidligere civilstand og tid
  • VIE307: Vielser mellem to af forskelligt køn efter mandens bopæl, kvindens bopæl, vielsesmåned, vielsesmyndighed og tid
  • VIE4: Vielser mellem to af forskelligt køn efter mandens oprindelsesland, kvindens oprindelsesland, mandens alder, kvindens alder, mandens herkomst, kvindens herkomst og tid
  • VIE5: Vielser mellem to af forskelligt køn efter mandens statsborgerskab, kvindens statsborgerskab, mandens alder, kvindens alder og tid
  • VIE6: Vielser mellem to af samme køn efter køn, ældste persons alder, yngste persons alder, vielsesmyndighed og tid

  • SKI107: Skilsmisser mellem to af forskelligt køn efter mandens bopæl, kvindens bopæl, mandens alder, kvindens alder, ægteskabets varighed og tid

  • SKI207: Skilsmisser mellem to af forskelligt køn efter mandens bopæl, kvindens bopæl, skilsmissemåned og tid
  • SKI3: Skilsmisser mellem to af forskelligt køn efter mandens oprindelsesland, kvindens oprindelsesland, mandens alder, kvindens alder, mandens herkomst, kvindens herkomst og tid
  • SKI4: Skilsmisser mellem to af forskelligt køn efter mandens statsborgerskab, kvindens statsborgerskab, mandens alder, kvindens alder og tid

Adgang til mikrodata

Mikrodata kan tilgås via Forskningsservice i Danmarks Statistik.

Anden tilgængelighed

Der kan leveres mere detaljerede specialopgørelser end de offentliggjorte - også i kombination med andre statistikområder. Specialopgaver udføres på servicebasis som betalingsopgaver. I denne forbindelse kan specielle variable dannes.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Dokument til hvordan vi beregner skilsmisseprocenten

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.