Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annemette Lindhardt Olsen
3917 3013

alo@dst.dk

Hent som PDF

Vielser og skilsmisser (ophørt)

Antal vielser omfatter de vielser, hvor begge ægtefæller har bopæl i Danmark, såvel som de vielser, hvor kun den ene ægtefælle har bopæl i Danmark.

Antal skilsmisser omfatter de skilsmisser, hvor begge parter har bopæl i Danmark, såvel som de skilsmisser, hvor kun den ene af parterne har bopæl i Danmark.

Indholdsbeskrivelse

Antal vielser omfatter de vielser, hvor begge ægtefæller har bopæl i Danmark, såvel som de vielser, hvor kun den ene ægtefælle har bopæl i Danmark.

Antal skilsmisser omfatter de skilsmisser, hvor begge parter har bopæl i Danmark, såvel som de skilsmisser, hvor kun den ene af parterne har bopæl i Danmark.

Antal vielser kan fx opdeles på ægtefællernes tidligere civilstand, køn og alder. Vielserne kan også opdeles på, om det er vielser mellem to af samme køn eller mellem en mand og en kvinde.

Antal skilsmisser kan fx opdeles på parternes køn og alder samt ægteskabets varighed. Skilsmisserne kan også opdeles på, om det er skilsmisser mellem to af samme køn eller mellem en mand og en kvinde.

Grundlaget for statistikken er udelukkende data fra Det Centrale Personregister (CPR).

Grupperinger og klassifikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Sektordækning

Vielser og viede personer samt skilsmisser og skilte personer.

Begreber og definitioner

Myndighed: Den offentlige myndighed, der har foretaget vielsen, så man kan opgøre om vielsen fx er borgerlig eller kirkelig.

Skilsmisse: Opløsning af ægteskab.

Ægteskabet varighed: Det antal år, som ægteskabet har varet ved skilsmissen.

Vielse: To personer, der indgår ægteskab.

Tidligere civilstand: Parternes civilstand ved indgåelse af ægteskab.

Skilsmissetype: Definition af om skilsmissen er mellem mand/mand, kvinde/kvinde eller mand/kvinde.

Vielsestype: Definition af om vielsen er mellem mand/mand, kvinde/kvinde eller mand/kvinde.

Enheder

Vielser og viede personer samt skilsmisser og skilte personer.

Population

Personer, der bliver viet eller skilt inden for et år

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

1986-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Vielser og viede personer samt skilsmisser og skilte personer.

Referencetid

01-01-2016 - 31-12-2016

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §6

Indberetningsbyrde

Ikke relevant for denne statistik.

Øvrige oplysninger

Link til hjemmeside vedrørende vielser og skilsmisser