Gå til sidens indhold

Vielser og skilsmisser (ophørt)

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annemette Lindhardt Olsen
3917 3013

alo@dst.dk

Hent som PDF

Vielser og skilsmisser (ophørt)

Statistikken belyser indgåelse og opløsning af ægteskaber i Danmark.

Indhold

Antal vielser omfatter de vielser, hvor begge ægtefæller har bopæl i Danmark, såvel som de vielser, hvor kun den ene ægtefælle har bopæl i Danmark.

Antal skilsmisser omfatter de skilsmisser, hvor begge parter har bopæl i Danmark, såvel som de skilsmisser, hvor kun den ene af parterne har bopæl i Danmark.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Daglige leverancer fra Det Centrale Person Register (CPR) er grundlaget for statistikken.

Inputdata fejlsøges ikke.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken antages at dække brugernes behov. Der refereres ofte til statistikken i pressen.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Den betragtes generelt som meget god. Kvaliteten af oplysningerne er gennemgående meget høj.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken vedrørende vielser og skilsmisser udkommer ca. 75 dage efter årets afslutning.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Fra 15. juni 2012 har det været muligt for to personer af samme køn at indgå ægteskab og efterfølgende blive skilt. Samtidig udgår muligheden for at indgå registreret partnerskab mellem to af samme køn.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken.

Årspublikationer: Statistisk Årbog, Statistisk tiårsoversigt og Befolkningens udvikling.

Læs mere om tilgængelighed