Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Cajsa Mølskov
39 17 32 54

cms@dst.dk

Hent som PDF

Tvangsauktioner (Ophørt)

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres statistikken under emnet Tvangsauktioner. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Tvangsauktioner.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Årbog og i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Tvangsauktioner i følgende tabeller:

  • TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type og region (måned)
  • TVANG2: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type og område (kvartal)
  • TVANG3: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter område (år)

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet er offentliggjort og tilgængeligt i Statstidende.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Der er ikke behov for diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for statistikken.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.