Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Cajsa Mølskov
39 17 32 54

cms@dst.dk

Hent som PDF

Tvangsauktioner (Ophørt)

Tvangsauktionsstatistikken er en månedlig totaltælling, over antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende, med forskellig skødehaver i den aktuelle måned. På den måde sikres at store udsving i statistikken minimeres. Statistikkens primære formål er at være kojunkturbelysende og ikke en opgørelse over antal gennemførte tvangsauktioner.

Samlet præcision

Ved at frasortere bekendtgjorte tvangsauktioner med samme skødehaver, sikres at store udsving minimeres. Der kan være tilfælde, hvor én skødehaver ejer flere ejendomme, fx et enfamiliehus, en ejerlejlighed, et sommerhus og en erhvervsejendom som alle kommer på tvangsauktion og dermed bliver bekendtgjort i Statstidende. Der kan også være tilfælde, hvor en virksomhed ejer mange ejendomme. Medtælles hver enkelt bekendtgjorte tvangsauktion, vil der potentielt opstå store udsving og statistikken vil ikke være retvisende.

Alle tvangsauktioner bekendtgøres i Statstidende senest 14 dage inden auktionen finder sted. Ejeren af ejendommen kan helt frem til tvangsauktionen finder sted, afværge salget ved at betale fordringshaver. I dette tilfælde vil auktionen blive aflyst. Der er derved forskel på en bekendtgjort og en gennemført tvangsauktion.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Der er risiko for registerfejl samt gengangere (se Datavalidering)

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Med undtagelse af ændringer i geografiske inddelinger, herunder Kommunalreformen i 2007, er statistikken sammenlignelig siden 1979. Dette gør statistikken interessant i forhold til at sammenligne udviklingen i niveau, med andre makroøkonomiske indikatorer over flere konjunkturcykler. Derudover er statistikken ikke udsat for eventuel bias på grund af valg af tællingsenhed, kombineret med, at der er tale om en total opgørelse. Statistikkens kvalitet er dog afhængig af korrektheden af de oplysninger der indtastes i tvangsauktionsannoncerne i Statstidende.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal, dog revideres de sæsonkorrigerede tal løbende tilbage i tid, såfremt sæsonmønstret ændres.