Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Skatter og afgifter
Per Svensson
3917 3453

psv@dst.dk

Hent som PDF

Skatter og afgifter

  • Løbende publicering: Offentlige Finanser (Statistiske Efterretninger).
  • Statistikbanken.
  • Årbøger: Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt og Skatter og afgifter.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ingen særskilt NYT-udgivelse for denne publikation.

Publikationer

Skatter og afgifter.

Statistikbanken

Tallene fra publikationen kan findes i Statistikbanken.

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Det er muligt at bestille udtræk af materialet på almindelige servicevilkår.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af publikationen "Skatter og afgifter. Oversigt 20xx" følges Danmarks Statistiks [Datafortrolighedspolitik](https://www.dst.dk/ext/292786082/0/formid/Datafortorlighedspolitik i Danmarks Statistik.pdf).

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af publikationen følges Danmarks Statistiks [Datafortrolighedspolitik](https://www.dst.dk/ext/292786082/0/formid/Datafortorlighedspolitik i Danmarks Statistik.pdf).

Reference til metodedokumenter

Dokumentation for de enkelte kapitler, kan findes i årspublikationen Skatter og afgifter.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.