Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Skatter og afgifter
Per Svensson
3917 3453

psv@dst.dk

Hent som PDF

Skatter og afgifter

Den statistiske behandling, der sker i publikationen, er allerede i kvalitetsdeklarationerne for de enkelte detailstatistikker.

Kilder

Indberetninger dels fra de enkelte skatte- og afgiftsadministrationer, dels fra de offentlige regnskaber dvs. statsregnskabet, kommuneregnskaberne, de sociale kasser og fonde samt visse institutioner. Desuden benyttes oplysninger fra de eksisterende detailstatistikker.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Registre.

Datavalidering

Danmarks Statistik foretager fejlsøgning og kontrol af resultaterne før offentliggørelse.

Databehandling

Data bruges uden yderligere databehandling end hvad der er omtalt i kvalitetsdeklarationerne for de enkelte detailstatistikker.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.