Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Skatter og afgifter
Per Svensson
3917 3453

psv@dst.dk

Hent som PDF

Skatter og afgifter

Der findes ikke sammenlignelige publikationer.

På Skatteministeriets hjemmeside findes nogle opgørelser svarende til dem i publikationen.

International sammenlignelighed

Det vides pt. ikke, om der findes lignene publikationer for andre lande.

I kapital 8 om internationale sammenligninger vises sammenligninger fra OECD's publikation "Revenue Statistics".

Sammenlignelighed over tid

Det er muligt at sammenligne data for de forskellige detailstatistikker over tid.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ikke sammenlignelige publikationer.

På Skatteministeriets hjemmeside findes nogle opgørelser svarende til dem i publikationen.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.