Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Skatter og afgifter
Per Svensson
3917 3453

psv@dst.dk

Hent som PDF

Skatter og afgifter

Publikationen skaber et overblik over udviklingen i beskatningen i Danmark. Den er et godt opslagsværk for alle med behov og interesse for danske skattemæssige forhold.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken skaber et overblik over udviklingen i beskatningen i Danmark. Publikationen er et godt opslagsværk for alle med behov og interesse for danske skattemæssige forhold.

Hver tabelserie er ledsaget af et tekstafsnit, der redegør for definitioner, opgørelsesmetoder og periodiseringer. Desuden redegøres for de vigtigste lovregler, samt i et vist omfang for administrationen af det pågældende skatte- eller afgiftsområde.

Publikationen indeholder et kapitel om den samlede beskatning, hvor oplysninger fra mange forskellige kilder er samlet og periodiseret efter samme princip (tilsvarstidspunktet), det princip der også bruges i Nationalregnskabet.

Ud over at samle de detailstatistikker, der udgives selvstændigt i årets løb (personbeskatningen, selskabsbeskatningen, ejendomsbeskatningen, skatterestancer) indeholder Skatter og afgifter også en oversigt over bogførte told- og forbrugsafgifter. Den sidstnævnte, der udelukkende publiceres her, viser told- og forbrugsafgifter registeret efter bogføringsprincippet.

Grupperinger og klassifikationer

Der er ikke nogen standardklassifikationer til publikationen udover hvad der er omtalt i kvalitetsdeklarationerne for de enkelte detailstatistikker.

Sektordækning

Dækningen i publikationen er hele Danmark.

Begreber og definitioner

Ejendomsbeskatning: Gennemgår grundlag og regler for ejendomsbeskatningen, og der bringes et fyldigt talmateriale for området.

International sammenligning: Bringer internationale sammenligninger på skatteområdet. Et centralt emne her er skattetrykket. Da tal opgjort efter den nye manual ikke foreligger for andre lande, er sammenligningerne foretaget på baggrund af tal opgjort efter den hidtidige.

Personbeskatning: Gennemgår grundlag og regler for personbeskatningen, og der bringes et fyldigt talmateriale for området.

Samlet beskatning: Bringer en række fordelinger af den samlede beskatning, og registrerings-principper og forskellige tekniske udtryk for skatteformer gennemgås. Endvidere omtales EU-afregningen. Da dette er den første årspublikation, som indeholder tal, der er udarbejdet efter de nyeste europæiske retningslinjer for national-regnskab - ESA 2010 - beskrives ændringerne som følge af disse. Ændringerne har bl.a. medført, at skattetrykket i perioden 1971-2013 er faldet med i gennemsnit ca. 2 pct.point.

Selskabsbeskatning: Gennemgår grundlag og regler for selskabsbeskatningen, og der bringes et fyldigt talmateriale for området.

Skatterestancer: Omhandler skatterestancer og den nationalregnskabsmæssige behandling af ikke-indbetalte skatter.

Told og forbrugsafgifter: Gennemgår moms, energi- og forureningsskatter og de andre punktafgifter. De samlede told og forbrugsafgifter var i alt 282 mia. kr. i 2013. Heraf tegnede momsen sig alene for 182 mia. kr.

Enheder

Personer, selskaber og ejendomme.

Population

Alle skattepligtige personer over 15 år, alle selskaber og fonde - dog ikke enkeltmandsvirksomheder og alle ejendomme i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Publikationen dækker perioden 2004-2013.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Denne publikation har flere måleenheder: personer, procent og mio. kr.

Referencetid

Referencetiden er året.

Hyppighed

Årlig statistik.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 8.

EU-regulering: Rådsforordning 2516/2000, Rådsforordning 2223/1996, Kommissionsforordning 995/2001, Kommissionsbeslutning 3637/2001

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden er nul, idet alle oplysninger indsamles via registre.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.