Gå til sidens indhold

Skatter og afgifter

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Skatter og afgifter
Per Svensson
3917 3453

psv@dst.dk

Hent som PDF

Skatter og afgifter

Formålet med Skatter og afgifter er at belyse udviklingen i - og skabe et overblik over den samlede beskatning. Publikationen er et godt opslagsværk for alle med behov og interesse for danske skattemæssige forhold.

Publikationen udkom første gang i 1976 og er udkommet hvert år siden.

Indhold

Publikationen skaber et overblik over udviklingen i beskatningen i Danmark. Den er et godt opslagsværk for alle med behov og interesse for danske skattemæssige forhold.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Den statistiske behandling, der sker i publikationen, er allerede i kvalitetsdeklarationerne for de enkelte detailstatistikker.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Publikationen skaber et overblik over beskatningen i Danmark, og er et godt opslagsværk for alle med behov og interesse for danske skattemæssige forhold. Dermed giver den et grundlag for den almindelige samfundsdebat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

  • Indsamling: Data indsamles fra forskellige offentlige regnskaber og diverse detailstatistikker. Data fra alle disse forskellige kilder er ikke opgjort efter samme princip, hvorfor der foretages en tidsmæssig henføring til det tidspunkt, som udskrivningsgrundlaget for den enkelte skat eller afgift vedrører.
  • Bearbejdning: Danmarks Statistik foretager fejlsøgning og kontrol af resultaterne før offentliggørelse.

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres i oktober måned i året efter indkomståret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der findes ikke sammenlignelige publikationer.

På Skatteministeriets hjemmeside findes nogle opgørelser svarende til dem i publikationen.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

  • Løbende publicering: Offentlige Finanser (Statistiske Efterretninger).
  • Statistikbanken.
  • Årbøger: Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt og Skatter og afgifter.

Læs mere om tilgængelighed