Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Radio og tv: forbrug (Ophørt)

Radio og tv: Forbrug indgår i emnesiden for Radio og tv under Film, bøger og medier samt i Statistisk Årbog i kapitlet om Kultur og kirke. Statistikken formidles hvert år gennem udgivelsen af Nyt fra Danmarks Statistik og en lang række statistikbanktabeller.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Løbende publicering: Nyt fra Danmarks Statistik (årligt ifm. opdatering af tabeller).

Radio og tv.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Årbog i kapitlet om Kultur og kirke.

Statistikbanken

http://www.statistikbanken.dk\Kultur og Kirke\Film, bøger og medier\Radio- og tv-statistik: FOR441B, FOR4210, FOR4211, FOR4212, FOR4213, FOR4214, FOR4215, FOR422, FOR424, FOR425, FOR426, FOR427.

Adgang til mikrodata

Danmarks Statistik opbevarer elektronisk de færdige datasæt.

Anden tilgængelighed

Data må ikke anvendes uden tydelig kildeangivelse (TNS Gallup) og må ikke videresælges.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger DSTs retningslinjer for datafortrolighed Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant - der henvises til de originale kilder.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen yderligere dokumentation, men henvises til de oprindelige kilder. Noter til de enkelte tabeller er så vidt muligt placeret som fodnoter.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.