Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Radio og tv: forbrug (Ophørt)

Danmarks Statistiks opgave ifm. denne statistik er udelukkende at kvalitetssikre og viderebringe informationer, som er udvalgt, indsamlet, bearbejdet og formidlet af andre statistikproducenter/dataleverandører. Der henvises til de originale kilder for en detaljeret gennemgang af den statistiske behandling. Se afsnit om Indholdsbeskrivelse for flere detaljer.

Kilder

  • TNS Gallup TV-Meter (FOR4210 - FOR4215 samt FOR422 og FOR424 - FOR427)
  • TNS Gallup Radio Index til og med 2007 (FOR441)
  • TNS Gallup Radio-Meter fra og med 2008 (FOR441B og FOR441C).

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Data udvælges, indsamles og behandles af dataleverandøren. Allerede offentliggjorte resultater tilsendes Danmarks Statistik i et regneark.

Datavalidering

Der formidles udelukkende allerede offentliggjorte data. Data underkastets et kvalitetscheck, som omfatter en sammenligning af nye data med hidtidige tidsserie samt beregning af kontrolsummer, hvor disse også optræder i de indberettede data. I visse tilfælde beregnes summer og andele ud fra de indberettede data.

Databehandling

Danmarks Statistiks opgave ifm. denne statistik er udelukkende at kvalitetssikre og viderebringe informationer, som er udvalgt, indsamlet, bearbejdet og formidlet af andre statistikproducenter/dataleverandører. Der henvises til de originale kilder for en detaljeret gennemgang af den statistiske behandling. Se afsnit om Indholdsbeskrivelse for flere detaljer.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.