Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Radio og tv: forbrug (Ophørt)

Der henvises til de originale kilder.

International sammenlignelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Sammenlignelighed over tid

Tabellerne omfatter forskellige tv- og radiostationer i forskellige perioder pga. tilgang og frafald eller navneændringer. For radioområdet har en overgang fra kvartalsvise opgørelser i kombination med ændrede målemetoder betydet et databrud, som har ført til afslutning af FOR441 og oprettelsen af FOR441B.

Sammenhæng med anden statistik

Tallene fra Radio- og tv-statistik "Forbrug" er identiske med de offentliggjorte tal fra TNS Gallup, der tjener som kilder til Danmarks Statistiks opgørelser.

Intern konsistens

Der henvises til de originale kilder.