Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Radio og tv: forbrug (Ophørt)

Radio- og tv-statistikken Forbrug er baseret på allerede publicerede data fra TNS Gallups Radio-Meter og TV-Meter medieundersøgelser, der er de officielle, brancheanerkendte målinger af befolkningens lytter- og seervaner. Danmarks Statistik indhenter data direkte fra dataleverandøren. De leverede data underkastes et kvalitetscheck, men der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

Samlet præcision

Statistikken er baseret på stikprøveundersøgelser. Tv-tabellerne er baseret på Gallup TV-Meter-udstyr som registrerer al tv-sening i 1.000 udvalgte husstande eller blandt 2.200 personer. For radiolyttertal baserer opgørelserne på ugentlige elektroniske målinger af lyttevanerne hos ca. 750 personer. Den samlede pålidelighed er grundlæggende tilfredsstillende. For yderligere betragtninger vedr. den samlede pålidelighed henvises direkte til kilderne. Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger, der henvises til de originale kilder.

Stikprøveusikkerhed

Der henvises til de originale kilder.

Anden usikkerhed

Der henvises til de originale kilder.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken er baseret på stikprøveundersøgelser. Tv-tabellerne er baseret på Gallup TV-Meter-udstyr som registrerer al tv-sening i 1.000 udvalgte husstande eller blandt 2.200 personer. For radiolyttertal baserer opgørelserne på ugentlige elektroniske målinger af lyttevanerne hos ca. 750 personer. Den samlede pålidelighed er grundlæggende tilfredsstillende. For yderligere betragtninger vedr. den samlede pålidelighed henvises direkte til kilderne.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal. Dog kan tabellerne i visse tilfælde blive opdateret med nye tal i tidligere offentliggjorte perioder. Det skyldes at det indberettede kildemateriale er baseret på nye kørsler, der medtager opdateret og rettet datamateriale.