Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk Afdeling.
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Radio og tv: apparater og distribution (Ophørt)

Da medieområdet udvikler sig meget sker der ændringer, der påvirker sammenligneligheden over tid. Mere moderne medieapparater medtages i statistikken mens andre bortfalder. For internetmediet, kan der tillige være stor udvikling i fx hastigheder og tilkoblingstyper. Der er ikke foretaget nogen sammenligning af denne statistik med tilsvarende internationale opgørelser. Tallene fra Radio- og tv-statistik Apparater og Distribution er identiske med de offentliggjorte tal, der tjener som kilder til Danmarks Statistiks opgørelser.

International sammenlignelighed

Der er ikke foretaget nogen sammenligning af denne statistik med tilsvarende internationale opgørelser.

Sammenlignelighed over tid

Da medieområdet udvikler sig meget sker der ændringer, der påvirker sammenligneligheden over tid. Mere moderne medieapparater medtages i statistikken mens andre bortfalder. For internetmediet, kan der tillige være stor udvikling i fx hastigheder og tilkoblingstyper. En stor udvikling i det gængse antal kanaler den enkelte forbruger har til rådighed på sit tv, har også givet anledning til at ændre grupperinger, hvilket giver et databrud. Dette er markeret tydeligt i de pågældende tabeller.

Sammenhæng med anden statistik

Tallene fra Radio- og tv-statistik Apparater og Distribution er identiske med de offentliggjorte tal, der tjener som kilder til Danmarks Statistiks opgørelser.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.