Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk Afdeling.
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Radio og tv: apparater og distribution (Ophørt)

Brugerbehov eller brugertilfredshed er ikke undersøgt særskilt for denne statistik. Brugere er Kulturministeriet, Slots. og Kulturstyrelsen, Kunstrådet, forskere, pressen og interesseorganisationer.

Brugerbehov

Brugere er Kulturministeriet, Slots-Kulturstyrelsen, forskere, pressen og interesseorganisationer.

Brugertilfredshed

Brugertilfredsheden er ikke undersøgt.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.