Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk Afdeling.
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Radio og tv: apparater og distribution (Ophørt)

Statistikken viser data om forskellige typer af bredbåndsabonnementer og antenneforhold. Endvidere indeholder statistikken oplysninger om modtagning af TV kanaler og internetadgang. De centrale kilder til disse oplysninger er Telestatistikken som udarbejdes af Energistyrelsen og Gallups Annual Survey.

Indholdsbeskrivelse

Distribution viser data om befolkningens bredbåndsabonnementer og/eller antenneforhold. De centrale kilder til disse oplysninger er Gallups Annual Survey undersøgelse, udkommer 3 gane årligt og Telestatistikken som udarbejdes af Energistyrelsen, som udgives 2 gange årligt.

Grupperinger og klassifikationer

Der er ingen standardklassifikationer på denne statistik.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Kabelmodem: Et kabelmodem tilsluttet et kabel-tv net eller et fælles antenneanlæg kan bruges som forbindelse til internettet. Hvis antenneanlægget er bygget til tovejskommunikation, kan det også sende data til internettet. Med et kabelmodem kan man være på internettet samtidig med, at man modtager radio- og tv-programmer. Den maksimale hastighed, man kan opnå ved brug af et kabelmodem, er forskellig fra anlæg til anlæg. Den kan fx være fastsat til 512 kbit/s i retning fra internettet ('downstream-kapaciteten') og 128 kbit/s i retning mod internettet.

Enheder

Personer og husstande.

Population

Populationen er alle private husstande i Danmark og alle bredbåndsudbydere i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikbanktabellerne har forskellige starttidspunkter.

Data om TV-kanaler og antenneforhold (DIS131 og DIS111) findes fra 1998 og frem.
Data om bredbåndsabonnenter DIS122 findes fra 2.halvår 2000 og frem. Data om bredbåndsselskaber ( DIS123) findes fra 1.halvår 2004 og frem Data om internet (DIS129 og DIS133) findes fra halvår 2002 og frem. Data om hustande der kan modtage nationale og internationale TV kanaler (DIS136) findes fra 2009 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Statistikbanktabellerne har følgende måleenheder:

Bredbåndsabonnementselskaber måles i procent. For bredbåndabonnementer og fællesantenneanlæg måles i antal. For antenneforhold og internet måles i antal i 1.000. For husstande der kan modtage nationale og internationale TV kanaler måles antal og andel i procent.

Referencetid

Statistikkens forskellige tabeller har forskellige reference tid.

Følgende tabeller refererer til kalenderåret: DIS111 og DIS136

Følgende tabeller refererer til halvårligt kalenderår: DIS122 og DIS129

En række tabeller har en særlig referenceperiode: 1. periode dækker ugerne 1-12/13 (januar-marts), 2. periode dækker ugerne 13/14-25/26 (april-juni) og 3. periode dækker ugerne 26/27-47/48 (juli-november). Følgende tabeller er omfattet: DIS131 og DIS133 .

Hyppighed

Årlig, halvårlig og periodevis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Danmarks Statistik laver ikke dataindsamling for denne statistik. Dataindsamlingen er ikke baseret på en EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden er nul, idet alle oplysninger hentes fra allerede offentliggjorte kilder.

Øvrige oplysninger

Der findes ingen yderligere oplysninger.