Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
3917 3399

mla@dst.dk

Hent som PDF

Pris- og mængdeudvikling i jordbruget

Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Der udarbejdes to kvartalsvise Nyt fra Danmarks statistik for henholdsvis prisudvikling og mængdeudvikling. Begge udkommer ca. 6 uger efter kvartalsafslutning. Publikationen "Jordbrugets prisudvikling " udarbejdes årligt og udkommer ca. 3 måneder efter årets afslutning. Der opdateres månedligt en række tabeller i Statistikbanken.

Publikationspunktlighed

Statistikken er punktlig. Dog kan der forekomme forsinkelser i forbindelse med opdatering af basisår.