Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
3917 3399

mla@dst.dk

Hent som PDF

Pelsdyrproduktion

Årlig statistik om produktion af pelsdyr, offentliggøres i Statistikbanken under emnet Animalsk produktion, i tabellen PELS1.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ingen særskilt Nyt til denne statistik.

Publikationer

Se emnesiderne Priser og prisindeks for jordbrug og Jordbrugets økonomi

Årlige data findes i Statistsk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Animalsk produktion i følgende tabel:

  • PELS1: Produktion af pelsdyr efter dyreart, enhed og tid

Derudover kan findes data vedr. pelsdyr og pelsdyr produktion, i følgende tabeller i statistikbanken:

  • PELS11: Bedrifter med pelsdyr efter bedriftsoplysninger og besætningsstørrelse
  • PELS22: Bedrifter med pelsdyr efter område og bedriftsoplysninger
  • PELS33: Bedrifter med pelsdyr efter område og bedriftsoplysninger
  • PELS44: Bedrifter med ræve og chinchillaer efter enhed og besætningsstørrelse
  • PELS55: Bedrifter med pelsdyr efter arealstørrelse og bedriftsoplysninger

  • [ANI3](http:// http://www.statistikbanken.dk/ANI3): Mængde- og prisindeks for animalske landbrugsprodukter (år) efter varegruppe og indekstype

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mere deltajleret data.

Anden tilgængelighed

Intet at bemærke.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af produktion af pelsdyr følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af Pelsdyrproduktion følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.