Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Cajsa Mølskov
39 17 32 54

cms@dst.dk

Hent som PDF

Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning (kvt)

Indeksene beskriver udviklingen i omkostningerne forbundet med dagrenovation og slamsugning.

Basisåret er 2015.

Indholdsbeskrivelse

Indeksene belyser udviklingen i omkostningerne ved dagrenovation og slamsugning. Indeksene er udarbejdet på foranledning af Dansk Transport og Logistik og Dansk Industri. Der blev første gang udarbejdet omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning for perioden marts 1997 til marts 2000 i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 272 den 30/6 2000. Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning anvendes primært til regulering af kontrakter.

Grupperinger og klassifikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Sektordækning

  • Kommuner
  • Renovationsselskaber

Begreber og definitioner

Dagrenovation: Dagrenovation omfatter alt affald, der stammer fra forbrug i husholdninger og lignende affald fra institutioner, kantiner mv. Hjemmekompostering af dagrenovation er ikke indeholdt i opgørelsen.

Lønomkostninger: Lønomkostningerne til chaufførløn beregnes på baggrund af overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Faglig Fælles Forbund (tidligere Specialarbejderforbundet i Danmark).

Vægtgrundlag: Vægtgrundlaget for indeksene er blevet opdateret per 1. kvartal 2016, således at vægtbasisåret er 2015. De opdaterede vægte er udarbejdet i samarbejde med Dansk Transport og Logistik og Dansk Industri, der også finansierer undersøgelsen. I beregningerne indgår omkostninger til løn, sociale omkostninger, reparation og vedligeholdelse, brændstof, dæk, administration, forsikring og kapitalomkostninger.

Enheder

Indeks

Population

Indeksene er repræsentative for dagrenovations- og slamsugningsarbejde udført i Danmark

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

1997-

Basisperiode

2015=100

Måleenhed

Indeks.

Referencetid

Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning opgøres kvartalsvis ultimo marts, juni, september og december.

Hyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §8 stk. 1

Indberetningsbyrde

Ingen direkte respondentbyrde, da data indsamles af andre.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.